Dit is het eindantwoord bij de gegeven antwoorden 1-2-1