Dit is het eindantwoord bij de gegeven antwoorden 2-1-1