Dit is het eindantwoord bij de gegeven antwoorden 2-2-1