Dit is het eindantwoord bij de gegeven antwoorden 3-1-2