Letselschade?

Je staat er niet alleen voor!​

Letselschade is altijd ingrijpend, wat de oorzaak ervan ook is. Je hebt alle aandacht nodig om te herstellen en de klap te verwerken.

En dan moet je je ook nog bezighouden met de financiële afwikkeling van letselschade?

Dat hoeft dus niet. Smit Juridisch Advies kan je deze zorg uit handen nemen. Met mijn juridische bijstand kun jij dit hoofdstuk met een goed gevoel afsluiten.

Letselschade?

Je staat er niet alleen voor!​

Letselschade is altijd ingrijpend, wat de oorzaak ervan ook is. Je hebt alle aandacht nodig om te herstellen en de klap te verwerken.

En dan moet je je ook nog bezighouden met de financiële afwikkeling van letselschade?

Dat hoeft dus niet. Smit Juridisch Advies kan je deze zorg uit handen nemen. Met mijn juridische bijstand kun jij dit hoofdstuk met een goed gevoel afsluiten.

Smit Juridisch Advies

Rechtsbijstand bij letselschade

Natuurlijk kun je ook zelf achter een schadevergoeding aan. Je kunt de veroorzaker van het letsel aansprakelijk stellen, contact opnemen met de verzekeraar, brieven schrijven en opkomen voor je eigen zaak. Maar zelfs als je jurist bent, is dat geen goed idee. Waar emoties een rol spelen, is het beter als iemand anders voor jouw belang opkomt. 

Een professional die niet emotioneel betrokken is bij de zaak. Ook weet een letselschadespecialist precies wat er moet gebeuren, hoe verzekeraars werken en wanneer het goed is om druk uit te oefenen. Degene die jou vertegenwoordigt, is een volwaardige gesprekspartner voor verzekeraars.

De voordelen van professionele rechtsbijstand bij letselschade:

Betrouwbare partij die al het mogelijke voor je doet

Volwaardige gesprekspartner voor verzekeraar

Alles wordt geregeld

Rust om dit hoofdstuk af te sluiten

Betrouwbare partij die al het mogelijke voor je doet

Volwaardige gesprekspartner voor verzekeraar

Alles wordt geregeld

Rust om dit hoofdstuk af te sluiten

Smit Juridisch Advies komt op voor jouw belang​

Als jurist ga ik voor maximaal resultaat. Ik zet me volledig in voor jouw zaak en rust niet tot de schadevergoeding binnen is. Het kan er hard aan toegaan in letselschadezaken. Sommige verzekeraars beweren binnen enkele maanden met droge ogen dat de klachten die je sinds het ongeval ervaart, niet langer het gevolg kunnen zijn van het ongeval. En tijdens onderhandelingen over de hoogte van de schadevergoeding wordt vaak heel luchtig gedaan over revalidatie en toekomstmogelijkheden.

Ik laat me niet met een kluitje in het riet sturen. Ik zorg voor medische verklaringen en een goed onderbouwde berekening van de schade waar niemand omheen kan.

Door deze zakelijke kant van de letselschade aan mij over te laten, heb jij alle rust om te werken aan het belangrijkste: een gezonde toekomst.

Kosteloze rechtsbijstand​

Als vaststaat wie er aansprakelijk is voor jouw letselschade, heb je recht op kosteloze rechtsbijstand. Het is bij wet geregeld dat de aansprakelijke partij ook de kosten voor rechtsbijstand moet betalen. In dat geval vergoedt de aansprakelijke partij dus alle werkzaamheden die Smit Juridisch Advies voor je doet. Het kost je niets.

Is de aansprakelijkheid niet of nog niet erkend? Worden niet alle kosten voor rechtsbijstand vergoed? Dan bespreken we van tevoren wat de kosten van juridische bijstand zijn. Ook hier staat jouw belang voorop. Je hoeft nooit bang te zijn dat je onverwacht een rekening krijgt.

Nationaal Keurmerk Letselschade

Smit Juridisch Advies is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade. Dit is het kwaliteitskeurmerk voor professionals op het gebied van de afwikkeling van letselschades in Nederland. Elke belangenbehartiger die aangesloten is bij het keurmerk moet voldoen aan eisen op het gebied van kwaliteit, communicatie en praktijkvoering. Het Nationaal Keurmerk Letselschade toetst regelmatig of Smit Juridisch Advies daaraan nog steeds voldoet.

Daarom behandel ik mijn dossiers volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade, die spelregels heeft opgesteld voor een transparante en harmonieuze schaderegeling. Deze regels gelden voor de relaties tussen slachtoffers, verzekeraars en belangenbehartigers. Ze voorkomen onnodige vertraging, waardoor je sneller de schadeloosstelling krijgt waar je recht op hebt en je leven weer kunt oppakken. Ik juich deze spelregels van harte toe. Ze waarborgen een professionele behandeling van je zaak en stellen jouw belang centraal.
NKL