Letselschade

Letselschade door bedrijfsongeval Smit Juridisch Advies

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat tijdens het werk gebeurt en waarbij je letsel oploopt. In de Arbowet staat het zo: “een gebeurtenis op het werk of tijdens werktijd die direct leidt tot schade aan je gezondheid.” Dit zijn een paar voorbeelden van bedrijfsongevallen:

Letselschade

Letselschade door bedrijfsongeval Smit Juridisch Advies

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat tijdens het werk gebeurt en waarbij je letsel oploopt. In de Arbowet staat het zo: “een gebeurtenis op het werk of tijdens werktijd die direct leidt tot schade aan je gezondheid.” Dit zijn een paar voorbeelden van bedrijfsongevallen:

De werkgever is al snel aansprakelijk

Werkgevers hebben een zorgplicht. Ze moeten de veiligheid en gezondheid van werknemers beschermen. Dit houdt in dat ze verantwoordelijk zijn voor de volgende dingen:

In de praktijk is de werkgever al snel aansprakelijk voor een bedrijfsongeval, tenzij hij of zij er alles aan heeft gedaan om het te voorkomen.

Fouten van collega’s

Je kunt ook gewond raken doordat je collega’s fouten maken. Dat doen ze natuurlijk niet met opzet, maar de zaak moet wel netjes worden afgehandeld. Ook bij fouten van je collega’s kan je werkgever aansprakelijk zijn.

De werkgever is al snel aansprakelijk

Werkgevers hebben een zorgplicht. Ze moeten de veiligheid en gezondheid van werknemers beschermen. Dit houdt in dat ze verantwoordelijk zijn voor de volgende dingen:

In de praktijk is de werkgever al snel aansprakelijk voor een bedrijfsongeval, tenzij hij of zij er alles aan heeft gedaan om het te voorkomen.

Fouten van collega’s

Je kunt ook gewond raken doordat je collega’s fouten maken. Dat doen ze natuurlijk niet met opzet, maar de zaak moet wel netjes worden afgehandeld. Ook bij fouten van je collega’s kan je werkgever aansprakelijk zijn.

Letselschade gedekt door de verzekering

In vrijwel alle gevallen is letselschade gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever. Daarom zorgt een goede werkgever ervoor dat hij of zij is verzekerd tegen letselschade bij arbeidsongevallen.

Om een schadevergoeding te krijgen, moet je je werkgever aansprakelijk stellen. De werkgever meldt de zaak bij de verzekeraar, en die pakt de afhandeling van je letselschade op. Je kunt erop rekenen dat er stevige discussies ontstaan – over de aansprakelijkheid, maar vooral over de berekening van de schadevergoeding.

De verzekering betaalt de kosten van rechtsbijstand

Wist je dat bij wet is geregeld dat je juridische bijstand kunt zoeken bij letselschade door een bedrijfsongeval? De verzekeraar van je werkgever moet behalve je letselschade ook de kosten van juridische hulp vergoeden. Dat betekent dat jij een deskundige jurist kunt inschakelen om je belangen te behartigen, terwijl de verzekeringsmaatschappij de rekening vergoedt.

val in supermarkt

Letselschade gedekt door de verzekering

In vrijwel alle gevallen is letselschade gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever. Daarom zorgt een goede werkgever ervoor dat hij of zij is verzekerd tegen letselschade bij arbeidsongevallen.

Om een schadevergoeding te krijgen, moet je je werkgever aansprakelijk stellen. De werkgever meldt de zaak bij de verzekeraar, en die pakt de afhandeling van je letselschade op. Je kunt erop rekenen dat er stevige discussies ontstaan – over de aansprakelijkheid, maar vooral over de berekening van de schadevergoeding.

De verzekering betaalt de kosten van rechtsbijstand

Wist je dat bij wet is geregeld dat je juridische bijstand kunt zoeken bij letselschade door een bedrijfsongeval? De verzekeraar van je werkgever moet behalve je letselschade ook de kosten van juridische hulp vergoeden. Dat betekent dat jij een deskundige jurist kunt inschakelen om je belangen te behartigen, terwijl de verzekeringsmaatschappij de rekening vergoedt.

Redenen om snel in actie te komen

Financiële onzekerheid

Als werknemer ben je aan de ene kant afhankelijk van je werkgever en aan de andere kant loyaal. Je wilt je baas niet in de problemen brengen. Maar heb je een vast contract en zit je langer dan een jaar door letselschade thuis, dan gaat je inkomen achteruit. En als de grens van twee jaar in de buurt komt, kan je werkgever je contract beëindigen. Werk je op een jaarcontract, dan zal je werkgever het vast niet verlengen. En dan sta je ziek op straat. Wat dan? Financiële onzekerheid kan je herstel enorm belemmeren.

Re-integratieproblemen

Hoe langer je wacht met re-integratie, hoe lastiger het wordt. Daarbij is de ene werkgever de andere niet. Een baas die de regels niet kent, kan met de beste bedoelingen van alles verkeerd doen. Een baas die ze wél kent, kan dat trouwens ook, en soms met minder goede bedoelingen. Hoe dan ook kan re-integratie een groot struikelblok zijn. Het moet van twee kanten komen. Werkgever en werknemer moeten allebei meewerken aan re-integratie. Een snelle en zorgvuldige re-integratie kan bepalend zijn voor het behoud van je baan.

Redenen om snel in actie te komen

Financiële onzekerheid

Als werknemer ben je aan de ene kant afhankelijk van je werkgever en aan de andere kant loyaal. Je wilt je baas niet in de problemen brengen. Maar heb je een vast contract en zit je langer dan een jaar door letselschade thuis, dan gaat je inkomen achteruit. En als de grens van twee jaar in de buurt komt, kan je werkgever je contract beëindigen. Werk je op een jaarcontract, dan zal je werkgever het vast niet verlengen. En dan sta je ziek op straat. Wat dan? Financiële onzekerheid kan je herstel enorm belemmeren.

Re-integratieproblemen

Hoe langer je wacht met re-integratie, hoe lastiger het wordt. Daarbij is de ene werkgever de andere niet. Een baas die de regels niet kent, kan met de beste bedoelingen van alles verkeerd doen. Een baas die ze wél kent, kan dat trouwens ook, en soms met minder goede bedoelingen. Hoe dan ook kan re-integratie een groot struikelblok zijn. Het moet van twee kanten komen. Werkgever en werknemer moeten allebei meewerken aan re-integratie. Een snelle en zorgvuldige re-integratie kan bepalend zijn voor het behoud van je baan.