Welk soort ongeval heeft u gehad?

Nationaal Keurmerk Letselschade

Smit Juridisch Advies is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade. Dit is het kwaliteitskeurmerk voor professionals op het gebied van de afwikkeling van letselschades in Nederland. Elke belangenbehartiger die aangesloten is bij het keurmerk moet voldoen aan eisen op het gebied van kwaliteit, communicatie en praktijkvoering. Het Nationaal Keurmerk Letselschade toetst regelmatig of Smit Juridisch Advies daaraan nog steeds voldoet.

Daarom behandel ik mijn dossiers volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade, die spelregels heeft opgesteld voor een transparante en harmonieuze schaderegeling. Deze regels gelden voor de relaties tussen slachtoffers, verzekeraars en belangenbehartigers. Ze voorkomen onnodige vertraging, waardoor je sneller de schadeloosstelling krijgt waar je recht op hebt en je leven weer kunt oppakken. Ik juich deze spelregels van harte toe. Ze waarborgen een professionele behandeling van je zaak en stellen jouw belang centraal.
NKL