stalking slachtoffer

Toename bedrijfsongevallen als gevolg van personeelstekort.


Het nieuws staat er vol van. In bijna alle sectoren is er sprake van krapte en vele werkgevers schreeuwen om personeel. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt neemt de werkdruk toe. Er is steeds minder tijd om hetzelfde werk te verrichten en hierdoor neemt de stress toe. Logisch gevolg hiervan is dat de kans op een bedrijfsongeval toeneemt.

Uit onderzoek van Interpolis blijkt dat maar liefst 66% van de ondernemers zich op dit moment zorgen maakt over de hoge werkdruk binnen zijn of haar onderneming. 34% van de ondernemers maakt zich zorgen over het risico op bedrijfsongevallen. Bovendien blijkt dat bij 20% van de ondernemers het verzuim van het personeel binnen hun bedrijf (sterk) is toegenomen (bron: Interpolis).

Wat is een bedrijfsongeval?
De kans op bedrijfsongevallen neemt dus toe als gevolg van het personeelstekort. Maar wat is een bedrijfsongeval eigenlijk? Er is sprake van een bedrijfsongeval als een werknemer tijdens zijn of haar werkzaamheden een ongeval overkomt waaraan verwondingen of klachten worden overgehouden. Er wordt dan gesproken van letsel.

Als slachtoffer van een bedrijfsongeval hoef je enkel te bewijzen dat er tijdens de uitoefening van de werkzaamheden er een ongeval is gebeurd waaraan je letsel hebt overgehouden. De werkgever dient vervolgens te bewijzen dat hij aan de zorgplicht als werkgever voldaan heeft. Deze zorgplicht is wettelijk verankerd in artikel 7:658 lid 1 BW.

Oorzaken bedrijfsongevallen bij mij in de praktijk
Ik krijg binnen mijn praktijk veelvuldig te maken met ernstig letsel als gevolg van een bedrijfsongeval. Naast gebrekkige machines, gladde vloeren en niet onderhouden materialen is een van de oorzaken die ik veel zie onervarenheid en dat mensen niet voldoende worden ingewerkt.

Het aantal arbeidsongevallen zou dus verminderd kunnen worden door tijd en aandacht te besteden aan het inwerken van nieuw personeel. Breng hun goed op de hoogte van de risico’s die komen kijken bij het uitvoeren van het werk. En blijf dit regelmatig doen, want ervaring leert dat bij de dagelijkse omgang met machines, de gebruiker niet altijd alle voorzichtigheid in acht neemt die ter voorkoming van ongelukken nodig is.

Bedrijfsongeval melden bij Arbeidsinspectie
Op werkgevers rust de verplichting om onder bepaalde omstandigheden een bedrijfsongeval te melden. Deze meldingsplicht is er zodat onderzocht kan worden hoe er in het vervolg veiliger gewerkt kan worden en dus een nieuw bedrijfsongeval voorkomen kan worden. Onder de volgende omstandigheden moet een werkgever een bedrijfsongeval melden bij de Arbeidsinspectie:

● in het geval van blijvend letsel
● bij een ziekenhuisopname als gevolg van een bedrijfsongeval
● bij een dodelijk bedrijfsongeval

Bij al deze situaties zal een inspecteur van de Arbeidsinspectie een onderzoek verrichten. Hierbij worden alle bij het ongeluk betrokken partijen gehoord waaronder het letselschade slachtoffer en de werkgever. Maar bijvoorbeeld ook een medewerker die het bedrijfsongeval veroorzaakt heeft.

Uiteindelijk wordt door de arbeidsinspecteur een boeterapport opgesteld waarin staat of en welke wettelijke bepaling is overtreden. Ook staan in het rapport van de Arbeidsinspectie aanbevelingen hoe ongelukken op het werk in de toekomst voorkomen moeten worden.

Bedrijfsongevallen worden in de praktijk maar zelden bij de Arbeidsinspectie gemeld
Helaas weten veel werkgevers niet dat bedrijfsongevallen meteen gemeld moeten worden bij de Arbeidsinspectie. Onderzoek naar de oorzaak van een ongeluk blijft dan achterwege. Van slechts 50% van het aantal bedrijfsongevallen per jaar is de Arbeidsinspectie op de hoogte (bron: Dagblad Trouw).

Werkgevers die geen melding doen, of het onderzoek door de inspectie hinderen, riskeren een boete die kan oplopen tot € 50.000. Maar de Arbeidsinspectie sanctioneert zelden. “Want als wij nooit op de hoogte worden gebracht van een ongeval, kunnen we ook niet weten dat de werkgever de meldingsplicht heeft verzuimd”, zegt een woordvoerder van de Inspectie.

De Arbeidsinspectie hoopt later dit jaar met een strategie te komen waarmee de aangifte van arbeidsongevallen gemotiveerd of verder gecontroleerd kan worden. Hopelijk leidt dit tot een hoger meldingspercentage, want hierin is nog veel winst te behalen!

Letselschade claimen na een bedrijfsongeval
Bent u slachtoffer van een bedrijfsongeval en heeft u letselschade opgelopen? Neem dan kosteloos contact met mij op. U kunt mij bereiken op 050-7074742 of e-mailen op info@smitjuridischadvies.nl.

Gerelateerde posts