bigstock Physician Talking With Lawyer 87610118

Een kijkje in de keuken van onze praktijk. Rechtbank Rotterdam kent € 200.000 smartengeld toe aan patiënte die door een medische fout de overlevingskans van 92% naar 13% ziet dalen.

Medische fout
Tijdens een medische behandeling bestaat het risico dat u als patiënt letselschade oploopt. Men spreekt dan van een medische fout als een arts verwijtbaar medisch onzorgvuldig heeft gehandeld. Als u daardoor schade lijdt, dan kunt u de arts aansprakelijk stellen. Overigens moet daarbij onderscheid gemaakt worden tussen een medische fout en een complicatie. Bij een medische fout is er iets mis gedaan en bij een complicatie is er iets mis gegaan. Alleen in het eerste geval is de arts aansprakelijk en kunt u schadevergoeding vorderen.

 

In onze praktijk hebben wij ruime ervaring met medische fouten. Vaak zijn dit heftige situaties die niet alleen ingrijpen in het leven van onze cliënt, maar ook zijn of haar familie. Recent deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak in een zaak. Hoewel deze uitspraak niet een zaak is die wij hebben behandeld, hebben wij op dit moment vergelijkbare gevallen in behandeling. Erg interessant dus om u – aan de hand van de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam – een inkijkje in ons werk te geven!

 

Rechtbank Rotterdam 21 maart 2017
Waar ging de zaak van de Rechtbank Rotterdam over? Het betrof een patiënte die onder behandeling stond van een uroloog. Helaas miste de uroloog bij de patiënte nierkanker. Hierdoor was er een ‘delay’ ontstaan van 5 jaar in de behandeling van de nierkanker. Door deze ‘delay’ was de overlevingskans gedaald van 92% in 2008 naar slechts 13% in 2013. In 2014 overleed de patiënte aan de gevolgen van kanker. Ze was toen 50 jaar oud en liet daarbij een partner, kinderen en kleinkinderen achter.

 

In de zaak stond de aansprakelijkheid niet ter discussie. De verzekeraar van het ziekenhuis, MediRisk, had aansprakelijkheid erkend voor de delay in de diagnose vanaf 2 juli 2008. Ter discussie stond wel de hoogte van de schadevergoeding. De nabestaanden eisten een smartengeldvergoeding van € 500.000. Een bedrag wat nog niet eerder aan smartengeld in Nederland is toegekend!

 

De rechtbank boog zich over de zaak en wijst uiteindelijk een bedrag van € 200.000,- toe. De rechtbank overweegt hierbij dat het ernstig verwijtbaar medisch handelen heeft geleid tot een delay waardoor een reële kans op overleving verloren is gegaan. Dit heeft geresulteerd in een lijdensweg van dertien maanden waarin patiënte werd geconfronteerd met veel pijn, angst en verdriet totdat zij op de relatief jonge leeftijd van 50 jaar overleed. Ook gaf de rechter aan dat in andere landen in vergelijkbare gevallen door de rechter hogere bedragen worden toegekend dan in Nederland. Deze omstandigheid is echter van beperkt belang, aldus de rechtbank. De ontwikkeling van de maatschappelijke opvattingen over de hoogte van smartengeld in Nederland weegt zwaarder. Die maatschappelijke opvattingen zijn in de loop van de jaren volgens de rechtbank gewijzigd.

 

Conclusie
De uitspraak van de Rechtbank Rotterdam staat niet op zichzelf. Er lijkt een trend gaande waarbij de rechter bereid is tot hogere smartengeldvergoedingen. Hoewel wij geen voorstander zijn van een ‘claimcultuur’ of ‘Amerikaanse toestanden’, zijn wij blij met deze trend. Dit betekent dat Nederland – wat betreft het smartengeld – meer in de pas gaat lopen met de ons omringende landen.

 

Wilt u meer informatie over schadevergoeding of smartengeld? Wilt u iemand aansprakelijk stellen of schade naar aanleiding van een medische fout op het ziekenhuis verhalen? Neem contact op met ons en wij helpen u graag verder.

Gerelateerde posts