Een doorbraak voor iedereen die in het aardbevingsgebied in Groningen woont! Op 1 maart 2017 heeft de rechtbank Noord-Nederland bepaald dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de immateriële schade moet gaan vergoeden aan slachtoffers van aardbevingsschade. Maar wat betekent deze uitspraak; dat de NAM mensen moet betalen die zijn aangetast in hun leefgenot?

 

De uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland
In 2014 spanden 127 mensen in het aardbevingsgebied een zaak aan tegen de NAM. Zoals één van de gedupeerden toen verklaarde: ‘Op visite gaan in de omgeving of naar vrienden of familie doen we eigenlijk nooit meer. Het enige onderwerp is bevingschade, de strijd met de NAM, de reparaties die na twee maanden alweer teniet zijn gedaan.’ Volgens de gedupeerden hebben de aardbevingen hun woongenot aangetast en is er sprake van geestelijk lijden.

 

Een aantal van de gedupeerden is nu door de rechtbank Noord-Nederland in het gelijk gesteld. De rechtbank oordeelde namelijk dat in het aardbevingsgebied gesproken kan worden van een situatie waarin door de NAM een ernstige inbreuk is gemaakt op een fundamenteel persoonlijkheidsrecht; het recht op een ongestoord woongenot. Ook zonder dat er sprake is van geestelijk letsel leidt deze inbreuk tot een aantasting in de persoon. Velen zijn bang voor hun veiligheid, ervaren spanningen en worden in hun dagelijks leven met de gevolgen van de aardbevingen geconfronteerd. Volgens de rechtbank overschrijdt deze overlast de normale grenzen van wat de gedupeerden als ‘gewone’ hinder hebben te accepteren. De NAM, die deze overlast heeft veroorzaakt, is volgens de rechtbank aansprakelijk voor de immateriële schade die gedupeerden hierdoor lijden.

 

Wat is immateriële schade?
Immateriële schade is alle schade die niet in geld is uit te drukken. Binnen de letselschade wordt immateriële schade smartengeld genoemd. De hoogte van het smartengeld wordt bepaald aan de hand van de aard en de ernst van het letsel en de omstandigheden van het geval. De vergoeding van smartengeld is wat dat betreft geen harde wetenschap en moet per geval apart worden berekend. Hoe ernstig was de inbreuk op het ongestoorde woongenot en welke impact heeft dit gehad op de gedupeerde in de zin van angst, spanningsklachten en geestelijk lijden?

 

De eerste stap naar erkenning is gezet.
Met de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland is de eerste stap naar erkenning gezet. In een vervolgprocedure (een zogenaamde schadestaatprocedure) zal per nu per gedupeerde de hoogte van het smartengeld worden bepaald. Omdat de vergoeding van smartengeld geen harde wetenschap is, kan dit nog een behoorlijk gesteggel worden. Naar onze verwachting is dan ook de discussie met de NAM nog niet beslecht.

 

Wilt u meer informatie over de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland of het berekenen van uw smartengeldvergoeding? Wij helpen u graag verder! Bel ons op telefoonnummer 050-7074 742 of e-mail naar info@smitjuridischadvies.nl.