vakantie letselschade scaled 1

Trouble in Paradise?


Ondanks corona zijn veel Nederlanders in het buitenland op vakantie geweest. Misschien bent u in het buitenland geweest en komt u net terug van een heerlijke vakantie? Helaas verloopt niet altijd de vakantie vlekkeloos. Ook tijdens de vakantie gebeuren er (auto)ongelukken met letselschade tot gevolg. Dat kan nog wel eens onzekerheid met zich meebrengen. Welke regels gelden er, hoe kunt u schade vergoed krijgen?

Verkeersongeval
Loopt u tijdens uw vakantie letselschade op door een verkeersongeval, dan gelden in eerste instantie de regels van het land waar u uw letsel oploopt. Overkomt u een ongeval in Frankrijk, dan is dus de wet en het schadevergoedingsrecht van Frankrijk van toepassing. Bij een verkeersongeval in Europa gelden er echter verdragen. Deze verdragen regelen dat bij verkeersongevallen tussen gemotoriseerde verkeersdeelnemers, in beginsel het verkeersrecht van toepassing is van het land waarin het ongeval plaatsvond evenals het schadevergoedingsrecht van dat land.

Komen de gemotoriseerde voertuigen uit hetzelfde land, dan is het schadevergoedingsrecht van dat land van toepassing en niet van het land waar het ongeval plaatsvond. Dat betekent bij een aanrijding in Frankrijk tussen twee auto’s uit Nederland, dat wel de verkeersregels uit Frankrijk gelden, maar niet het schadevergoedingsrecht. In dat geval geldt het schadevergoedingsrecht uit Nederland. Is er (nog) een ander voertuig betrokken dat niet uit Nederland komt, dan is het Frans vergoedingsrecht weer van toepassing.

Gaat u met uw auto naar het buitenland, dan adviseren wij u een Schadeverzekeringen voor Inzittenden (SVI) af te sluiten. Overkomt u een auto-ongeval in het buitenland, dan is de schade – ook letselschade – in principe gedekt. Uw eigen verzekeraar vergoed uw schade dan op basis van het Nederlands vergoedingsrecht. Daarnaast kan u ook bij een eenzijdig ongeval aanspraak maken op schadevergoeding. U weet dan niet alleen waar u aan toe bent, maar u heeft dan ook alleen met uw eigen verzekeraar te maken. Dat kan veel gepuzzel en gesteggel voorkomen!

Georganiseerde reizen
Als u een georganiseerde reis bij een touroperator heeft geboekt, gaat u er vanuit dat de touroperator alles goed heeft geregeld en u zorgeloos kunt genieten van uw vakantie. Daar heeft u hard voor gespaard. Helaas gaat het toch regelmatig fout: uw bus is betrokken bij een verkeersongeval, er mankeert iets aan de gehuurde scooter waardoor u letsel oploopt of er gaat iets mis bij de georganiseerde excursie waardoor u zich verwond. Als u, door schuld van de door de touroperator ingeschakelde derden, letselschade oploopt kan u uw touroperator aansprakelijk stellen. Uw touroperator is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die u als reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mag hebben. Dit is bepaald in art. 7:507 lid 1 BW.

Een goed voorbeeld waarin een touroperator aansprakelijk was voor de letselschade van een vrouw, is de zaak waarin de Rechtbank Oost Nederland uitspraak deed. In deze zaak liep een vrouw tijdens haar huwelijksreis in Turkije letsel op toen ze van een waterglijbaan ging bij het zwembad van het hotel. Nadat de rechtbank een deskundige de glijbaan had laten onderzoeken concludeerde de Rechtbank Oost Nederland dat de glijbaan niet voldoet aan de daaraan te stellen veiligheidseisen en niet de te verwachten veiligheid biedt, zodat de glijbaan een gevaar oplevert. De touroperator was daarom aansprakelijk en diende de letselschade van de vrouw te vergoeden.

Tot slot
Heeft u tijdens uw vakantie letselschade opgelopen? Dan komt er veel op u af! Bel ons voor een kosteloos advies op 050 – 7074 742 of e-mail ons op info@smitjuridischadvies.nl.

Gerelateerde posts