stalking slachtoffer

Hoe wilt u uw letselschadezaak afwikkelen: een som ineens of periodieke uitkeringen?

Wanneer u een ongeval overkomt, dan kan dat een grote impact hebben op de rest van uw leven, met blijvend letsel tot gevolg. Wanneer er sprake is van blijvend letsel, dan kan daar in uw letselschadezaak op twee manieren mee worden omgegaan. De eerste optie is dat u bij de afwikkeling van uw zaak eenmalig een schadevergoeding ontvangt. Deze vergoeding is bedoeld om de volledige schade – waaronder de toekomstige schade – te vergoeden. De tweede optie is om periodiek de zaak af te wikkelen. U ontvangt dan iedere keer kleine beetjes schadevergoeding. Aan beide opties zitten haken en ogen. Per geval hangt het er dus vanaf welke de beste is. Het is dan ook fijn om te weten dat de Rechtbank Noord-Nederland heeft bevestigd dat de keuze aan u is. Het slachtoffer mag bepalen op welke manier de schade wordt afgewikkeld.

Afwikkeling met een lumpsum vergoeding.
Bij blijvend letsel kunt u de letselschadezaak afwikkelen doormiddel van een lumpsum vergoeding. Daarmee wordt bedoeld dat u eenmalig een uitkering ontvangt, die bedoeld is om de huidige en toekomstige schade te vergoeden. Deze manier van afwikkelen is het meest gebruikelijk. Hij heeft dan ook een aantal grote voordelen:

 1. Met betaling van de lumpsum vergoeding wordt er een punt achter de zaak gezet. De zaak wordt definitief afgerond. Omdat letselschadezaken lang kunnen duren en veel energie kosten, kan dit erg fijn zijn.
 2. U krijgt (op relatief korte termijn) de beschikking over een grote som met geld. Dat kan prettig zijn, vooral als u financieel krap zit. U kunt dan de schadevergoeding gebruiken om uw schulden af te betalen en met een schone lei opnieuw te beginnen.
 3. Als u een lumpsum vergoeding ontvangt, dan is het mogelijk dat deze vergoeding hoger uitvalt dan uw schade. Immers, op het moment dat u de vergoeding ontvangt, is het nog onduidelijk hoeveel schade u in de toekomst zult lijden. Er wordt een inschatting gemaakt. Deze inschatting kan in uw voordeel uitpakken.
 4. Hoewel de afwikkeling met een lumpsum vergoeding een aantal voordelen heeft, heeft dit ook een tweetal nadelen:

  1. De lumpsum vergoeding kan nadelig uitpakken. Wanneer u bijvoorbeeld een terugval in het herstel krijgt of de gevolgen van het letsel onverwacht toenemen, dan is dit voor eigen rekening en risico. De extra schade die u lijdt, kunt u na het afwikkelen van de letselschadezaak niet meer claimen.
  2. Hoewel de schadevergoeding niet meetelt voor de inkomstenbelasting, moet u wel vermogensbelasting betalen. Als u een groot bedrag aan schadevergoeding ontvangt, kan de af te dragen belasting jaarlijks ook hoog uitvallen. Uiteraard houden wij hier bij de berekening van de toekomstige schade rekening mee, maar de belastingregels kunnen door de jaren heen veranderen. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor, voor de eventuele extra kosten.

  3. Periodieke afwikkeling van de schade.
   Bij blijvend letsel kan er ook voor gekozen worden om periodiek af te wikkelen. Dat betekent dat periodiek – bijvoorbeeld ieder jaar of ieder 5 jaar – de zaak wordt heropend. Op dat moment wordt de balans opgemaakt en de schade die in de afgelopen periode is geleden uitgekeerd.

   Voordeel van periodieke afwikkeling is dat er nauwelijks kans is dat er te veel of te weinig schade wordt vergoed. De schade kan nauwkeurig worden berekend, er zijn immers geen toekomstige onzekerheden waar rekening mee gehouden moet worden. Bovendien wordt met periodieke afwikkeling een lastige discussie over de te hanteren rekenrente voorkomen.

   Lumpsum vergoeding of periodieke uitkering? De keuze is aan u!
   Omdat de rekenrente de afgelopen tijd steeds verder is verlaagd, ten voordele van het slachtoffer, is het voor verzekeraars steeds aantrekkelijker geworden om periodiek uit te keren. Dit speelde ook in een recente zaak bij de rechtbank Noord-Nederland. De aansprakelijke verzekeraar was niet bereid mee te gaan in de rekenrente conform de Aanbevelingen rekenrente in personenschadezaken van de Rechtspraak.* De verzekeraar had aan het slachtoffer een hogere rekenrente voorgesteld en aangegeven dat, als het slachtoffer daar niet mee akkoord ging, de verzekeraar slechts bereid was tot het periodiek afwikkelen van de schade. Dit wilde het slachtoffer niet. Hij wilde de zaak definitief afsluiten.

   De rechtbank Noord-Nederland gaat met de wens van het slachtoffer mee; het staat het slachtoffer vrij om te kiezen voor een som ineens of een periodieke afwikkeling. Aan deze vrijheid zit wel één maar, er moet daarbij wel rekening gehouden worden met de redelijke belangen van de aansprakelijke persoon. In de zaak van de rechtbank Noord-Nederland woog echter de wens van het slachtoffer zwaarder dan die van de verzekeraar. Onduidelijkheid en discussie rondom de rekenrente is geen omstandigheid die voor risico van het slachtoffer moet komen, aldus de rechter.

   Tot slot
   Wilt u weten op welke wijze u het beste uw letselschadezaak kunt afwikkelen? Neem gerust contact met ons op voor kosteloos advies. Wij zijn te bereiken op 050 – 7074 742 of e-mail ons op info@smitjuridischadvies.nl.

   * Eerder schreven wij een blog over de aanbeveling Aanbevelingen rekenrente in personenschadezaken. Deze blog teruglezen? Dat kan hier.

Gerelateerde posts