logo nationaal keurmerk letselschade 2020 liggend scaled 1

Nationaal Keurmerk Letselschade toegekend aan Smit Juridisch Advies.

Per 4 januari 2021 heeft De Letselschade Raad het Nationaal Keurmerk Letselschade gelanceerd. De bedoeling is dat met de komst van dit keurmerk u erop kunt vertrouwen dat op één overzichtelijke locatie alle bonafide partijen staan geregistreerd, die belangen van mensen met letsel op integere en deskundige wijze behartigen.

Nationaal Keurmerk Letselschade vervangt het Register Letselschade. Eerder waren wij al ingeschreven in het Register Letselschade en moesten aan strenge eisen voldoen. Dit is nu omgezet in het Nationaal Keurmerk Letselschade. Daarmee is het werk voor ons niet klaar! In het najaar zal er weer een bezoekaudit plaatsvinden en zullen onze dossiers grondig onder de loep worden genomen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar houding en gedrag, agendering, tijdige reactie, voortvarendheid, toon en inhoud van onze communicatie.

Het Nationaal Keurmerk Letselschade is belangrijk.
Als u door een ander letselschade oploopt staat er veel op het spel: uw gezondheid en uw financiële zekerheid. U wilt dan niet in handen vallen van een onkundig of malafide belangenbehartiger. Helaas gebeurt dit soms wel. Zo is er bijvoorbeeld op 9 februari 2021 een belangenbehartiger uit het Oosten van het land veroordeeld tot 14 maanden cel (lees de uitspraak hier). Deze belangenbehartiger moet de cel in voor een poging tot oplichting van a.s.r. en het verduisteren van tonnen aan schadevergoeding van zijn cliënten. In totaal moet hij zijn slachtoffers € 276.000 terugbetalen.

Bovendien werd in september het onderzoeksrapport naar letselschadezaken gepubliceerd van de Universiteit van Utrecht (eerder schreven wij daar een blog over). Sindsdien is er ook vanuit de politiek veel aandacht voor de afhandeling van letselschadezaken. Er was c.q. is een roep voor een kwaliteitsverbetering. Het Nationaal Keurmerk is bedoeld om voor deze kwaliteitsverbetering te zorgen en om daarmee te voorkomen dat u in handen valt van een malafide belangenbehartiger.

Wilt u meer weten over het Nationaal Keurmerk Letselschade en hoe wij ervoor zorgen dat u de juiste juridisch hulp krijgt na een ongeval? Neem gerust contact op. Bel ons op 050-7074742 of stuur een e-mail naar info@smitjuridischadvies.nl.

Gerelateerde posts