Logo GBL

Richtlijn Kilometervergoeding naar beneden bijgesteld. 

Zoals u weet zijn wij aangesloten bij de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) van de Letselschade Raad. In dat kader maken we veelvuldig gebruik van de richtlijnen die de Letselschade Raad heeft opgesteld, zo ook de richtlijn Kilometervergoeding. Dit scheelt discussie met de wederpartij!
 
De richtlijn Kilometervergoeding normeert de reiskosten. Onder deze normering vallen:
 
1. Reiskosten van gezins- en naaste familieleden voor het bezoeken van het slachtoffer in het ziekenhuis en bij tijdelijk verblijf in een revalidatiecentrum.
2. Reiskosten van het slachtoffer voor bezoeken aan artsen, fysiotherapeuten en andere beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij de medische behandeling, alsmede voor bezoeken aan een Bureau Slachtofferhulp en andere belangenbehartigers. 
 
Ieder jaar neemt de Letselschade Raad de richtlijnen onder de loep en stelt ze bij. Wat nog niet eerder gebeurde, gebeurde dit jaar wel met de richtlijn Kilometervergoeding. Per 1 januari 2017 is de richtlijn naar beneden bijgesteld van € 0,29 naar € 0,26 per gereden kilometer. Meer weten? Lees hier de richtlijn na.

Gerelateerde posts