Geen inzage in de medische analyse van een partijdeskundige?

Tijdens een medische behandeling bestaat het risico dat u als patiënt letselschade oploopt. Men spreekt van een medische fout als een arts verwijtbaar medisch onzorgvuldig heeft gehandeld. Als u daardoor schade lijdt, dan kunt u de arts aansprakelijk stellen. In veruit de meeste gevallen schakelt de arts zijn aansprakelijkheidsverzekeraar in om de kwestie verder af […]

Een kijkje in de keuken van onze praktijk. Rechtbank Rotterdam kent € 200.000 smartengeld toe aan patiënte die door een medische fout de overlevingskans van 92% naar 13% ziet dalen.

Medische fout
Tijdens een medische behandeling bestaat het risico dat u als patiënt letselschade oploopt. Men spreekt dan van een medische fout als een arts verwijtbaar medisch onzorgvuldig heeft gehandeld. Als u daardoor schade lijdt, dan kunt u de arts aansprakelijk stellen. Overigens moet daarbij onderscheid gemaakt worden tussen een medische fout en een complicatie. Bij […]