art rolstoel

Vergoeding van affectieschade, gaat het er eindelijk komen?

Goed nieuws! De Tweede Kamer heeft op 9 mei 2017 met algemene stemmen voor het Wetsvoorstel affectieschade gestemd. Het wetsvoorstel moet nu door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Maar alle ‘stoplichten’ lijken op groen te staan. De kans is groot dat er (eindelijk) een vergoeding gaat komen voor affectieschade.

 

Door het wetsvoorstel zal een beperkte kring van naasten en nabestaanden van het slachtoffer in aanmerking komen voor vergoeding van affectieschade. Het gaat daarbij in principe om de partner, ouders, kinderen en broers of zussen van het slachtoffer. Maar ook andere personen met een zorgrelatie in gezinsverband, zoals pleegouders en -kinderen, zullen voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. De Kamerleden Groothuizen (D66) en Van Nispen (SP) hadden nog een motie ingediend over het vergoeden van affectieschade aan stiefouders en -kinderen. Deze motie is ook met algemene stemmen aangenomen. Hierdoor zal bij een vergoeding aan stiefouders en -kinderen van een slachtoffer dezelfde bedragen worden toegekend als bij biologische verwanten.

 

Daarnaast is ook nog de motie van Van Oosten (VVD) en Van Toorenburg (CDA) aangenomen over het altijd vorderen van de affectieschade op de veroordeelde. De motie roept op erop toe te zien dat affectieschade waarvan de uitbetaling aan de naasten/nabestaanden wordt voorgeschoten door de overheid (door een schadevergoedingsmaatregel), zo lang en zo veel mogelijk wordt verhaald op de veroordeelde.

 

Wij zijn blij dat het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aangenomen. Het wetsvoorstel voorziet in een grote behoefte onder naasten en nabestaanden van slachtoffers. Daarnaast was het al enige tijd mogelijk voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven om een uitkering voor affectieschade te doen aan nabestaanden. Vergoeding van affectieschade door de veroorzaker zelf is dan ook een wenselijke ontwikkeling.

 

Omdat vergoeding van affectieschade al jarenlang onderwerp is van debat en een eerder voorstel in 2010 sneuvelde, hopen we dat het wetsvoorstel snel door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd. Op 23 mei 2017 gaat de Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) de procedure bespreken.

 

Wilt u meer weten over het wetsvoorstel of wilt u een letselschadezaak bij ons melden? Wacht niet en neem contact met ons op. U kunt ons bereiken via 050 – 7074742 of info@smitjuridischadvies.nl.

Gerelateerde posts