letselschade en vermogensbelasting

RADAR besteedde in hun tv-uitzending van 10 april 2017 aandacht aan de wijze waarop de Belastingdienst omgaat met letselschade uitkeringen. De Belastingdienst ziet deze uitkeringen als vermogen, waardoor er belasting over dat vermogen moet worden betaald. Bovendien kan dit vermogen ertoe leiden dat toeslagen worden misgelopen, zoals zorgtoeslag. Volgens RADAR ben je daarom na een ongeval dubbel slachtoffer, ook van de Belastingdienst.

 

Bij de schadeafhandeling c.q. schadeberekening zijn er een aantal mogelijkheden om met de vermogensbelasting rekening te houden. Slachtoffer van de Belastingdienst, het hoeft niet!

 

Periodieke uitkering
Normaliter wordt de schadevergoeding aan het einde van de zaak in één keer uitgekeerd, middels een ‘lump sum’. Om te voorkomen dat je vermogensbelasting moet betalen en toeslagen misloopt, kun je er voor kiezen om hier vanaf te wijken en de schadevergoeding periodiek uit te laten keren, bijvoorbeeld jaarlijks. Daarmee voorkom je dat er vermogen ontstaat. Nadeel is wel dat ieder jaar het dossier moet worden heropend en dat de zaak niet definitief kan worden afgerond. Dit kan tijdsintensief en belastend zijn, voor alle partijen.

 

Schadeberekening
Een andere mogelijkheid is om bij de schadeberekening met de vermogensbelasting rekening te houden. Er zijn veel goede rekenprogramma’s die het fiscale component ook meeberekenen. Als slachtoffer ontvang je dan dus compensatie voor het feit dat je vermogensbelasting moet betalen.  Wij kiezen vaak voor deze optie en informeren dan over de consequenties van deze manier van schadeafwikkeling. Als slachtoffer moet je natuurlijk dit deel van de schadevergoeding opzij zetten, zodat hiermee de vermogensbelasting kan worden voldaan.

 

Bijzonder Vermogen
Je hoeft dus geen slachtoffer te worden van de Belastingdienst. Wel pleiten wij ervoor om de wet aan te passen. Het blijft natuurlijk raar dat de Belastingdienst een graantje meepikt van letselschade-uitkeringen. Dit kan en moet anders, bijvoorbeeld door letselschade-uitkeringen te laten vallen onder Bijzonder Vermogen. Dit gebeurt al met de uitkeringen van de slachtoffers van de Volendambrand en de uitkeringen van asbestslachtoffers. Wij zijn het met de Vereniging van Letselschadeadvocaten en Slachtofferhulp eens dat het onbegrijpelijk is dat dit nog niet voor andere slachtoffers geldt.

 

Wilt u meer informatie over schadevergoeding en vermogensbelasting? Wilt u iemand aansprakelijk stellen of schade  verhalen? Neem contact op met ons en wij helpen u graag verder.