smartengeldgids

Denktank smartengeld door De Letselschade Raad opgeheven

Tot onze grote spijt lazen wij in de nieuwsbrief van De Letselschade Raad dat de Denktank Smartengeld is opgeheven. Deze Denktank was door De Letselschade Raad in het leven geroepen om een oplossing te vinden voor de veel gehoorde opvatting dat de smartengeldvergoedingen in Nederland te laag zijn en dat de wijze van vaststellen niet transparant is. Volgens De Letselschade Raad lukte het de Denktank niet om een oplossing te vinden. De visies van de verschillende partijen zouden onverenigbaar zijn.
 
Het smartengeld staat in Nederland al jarenlang ter discussie. Helaas geven rechters ons op dit punt weinig richting en beperken zich alleen tot algemene richtlijnen. Hierdoor hebben wij in bijna ieder dossier wel een discussie over de hoogte van het smartengeld. Zonde van de tijd en ook lastig om aan u als slachtoffer uit te leggen. De enige houvast die er is, is het Smartengeldboek, uitgegeven door de ANWB, dat een overzicht geeft van bedragen die in het verleden door rechters zijn toegewezen.
 
Wij waren erg blij dat er een Denktank was opgericht. Wij hoopte daarmee dat er een einde zou komen aan de willekeur en de vele discussies met de wederpartij. Wij betreuren het dan ook dat de Letselschade Raad voorlopig geen activiteiten op dit onderwerp zal ontplooien.
(bron: nieuwsbrief De Letselschade Raad)

Gerelateerde posts