elektrische auto

Eigenaren van elektrische auto’s, dit artikel is voor u!

Er komen steeds meer elektrische auto’s in Nederland. Op 31 december 2019 waren dit er 203.636. Dat zijn er 60.900 meer dan op 31 december 2018 (bron). Elektrische auto’s zijn populairder dan ooit en niet alleen omdat ze een stuk beter voor het milieu zijn dan diesel of benzine. Ze zijn stiller, hebben minder onderhoud nodig en ze trekken vlot op. Elektrische auto’s hebben niet alleen voordelen, ze brengen ook nieuwe risico’s met zich mee. Twee hiervan vielen ons op.
 
Laadkabels over de stoep
Een elektrische auto wordt vaak met een oplaadpaal aan huis geleverd, waarbij er een laadkabel over de stoep moet om de auto te kunnen opladen. Mag dat? Het antwoord verschilt per gemeente. In de gemeente Wijchen en Utrecht is dit verboden. En als het wel is toegestaan, zijn er vaak een aantal voorwaarden aan verbonden. Zoals dat de openbare parkeerplaats waarvan u gebruik maakt met een eigen laadstation thuis, direct grenst aan de stoep. Er mag normaliter ook geen elektrische kabel over een fietspad of rijbaan gelegd worden. Maar ook aan de kwaliteit van de laadkabel stellen gemeentes eisen. En u dient rekening te houden met de veiligheid van anderen. Denk daarbij aan het nemen van maatregelen om struikelen van voorbijgangers te voorkomen. Want als een voorbijganger struikelt, kunt u aansprakelijk zijn. Juridisch gezien is een kabel over de stoep namelijk niet anders dan wanneer u met een verlengsnoer over uw stoep uw auto gaat stofzuigen. De gemeente is hier niet voor verantwoordelijk. U bent dat als eigenaar.
 
Op de website van omroep Brabant lazen wij dat een inwoner van Dongelen een stoeptegel c.q. kabelgoot heeft ontwikkeld, speciaal voor stroomkabels van elektrische auto’s. De tegel is nu nog in ontwikkeling, maar als dit een succes blijkt te zijn, zou dit nog wel eens dé oplossing kunnen zijn. In de tussentijd raden wij eigenaren van elektrische auto’s aan om de regels voor laadkabels over de stoep bij uw gemeente te achterhalen. En legt u een laadkabel over de stoep, zorg dan dat het struikelgevaar zo klein mogelijk is.
 
Brandveiligheid parkeergarages
Niet alleen bovengronds opladen kent risico’s, ook als u uw elektrische auto in een ondergrondse parkeergarage oplaadt, is er een risico. Laden in een ondergrondse parkeergarage is gevaarlijk omdat elektrische auto’s tijdens het laden in de brand kunnen vliegen. Een brandende auto in een parkeergarage, vooral als de auto achterin de parkeergarage bevindt, bemoeilijkt het blussen.
 
Het televisieprogramma Kassa besteedde aan dit onderwerp aandacht en bezocht met veiligheidsdeskundigen diverse parkeergarages. Die bleken geen van allen brandveilig. In veel ondergrondse garages bevinden de laadplekken zich achterin de garage, ver van de uitgang, waardoor de brandweer er moeilijk bij kan. Bovendien ontbreekt vaak een sprinklerinstallatie en zitten er regelmatig kieren en gaten in het plafond waardoor het isolatiemateriaal vlam kan vatten. Daarnaast is er vaak geen rookgasafvoer om de extreem giftige dampen af te voeren die vrijkomen bij een lithium-brand.
 
Volgens Kassa zijn de deskundigen voor een verbod op ondergronds laden. Ook het Instituut voor Fysieke Veiligheid zou daar voorstander van zijn. Die instantie wil voor de zomer met richtlijnen komen waar ondergrondse parkeergarages aan moeten voldoen. ‘Wij gaan gemeenten die een vergunning aanvragen voor laadplekken dringend adviseren om alleen nog bij de uitgang van parkeergarages te laden, zodat de brandweer er makkelijk bij kan”, aldus René Hagen van het instituut.
 
Bij Kassa hebben zich meerdere mensen gemeld die te maken hebben gehad met een auto die tijdens het laden vlam vatte.
 
Tot slot
Meer informatie over risico’s van elektrische auto’s? Bel ons op telefoonnummer 050 – 7074 742 of e-mail naar info@smitjuridischadvies.nl. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde posts