bigstock Physician Talking With Lawyer 87610118

Letselschadeslachtoffers met belangenbehartiger ontvangen een hogere schadevergoeding

Verzekeraars willen letselschadeslachtoffers stimuleren om zelf hun schade af te wikkelen, zonder belangenbehartiger. Met het oog hierop is een samenwerkingsverband van Slachtofferhulp Nederland, Achmea en de Vrije Universiteit Amsterdam gestart met activiteiten ter ondersteuning van letselschadeslachtoffers om zelf hun schade af te wikkelen. Maar laat u niet voor de gek houden, want zonder belangenbehartiger ontvangt u tot 4,5 keer minder schadevergoeding.
 
De tevredenheid is onder de groep zonder belangenbehartiger hoger
Uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat zo’n 4 op de 10 letselschadeslachtoffers geen belangenbehartiger inschakelt (38 %). De tevredenheid is onder deze groep hoger, dan onder de groep met belangenbehartiger.
 
“Bij alle letseltypen en ongeacht de verwachte hersteltijd gaven benadeelden zonder belangenbehartiger over het algemeen vaker een voldoende dan benadeelden met een belangenbehartiger”.
 
Lengte van het traject is in de groep zonder belangenbehartiger korter
Ook blijkt dat met een belangenbehartiger de doorlooptijd van de zaak twee tot drie keer zo lang is als de doorlooptijd van slachtoffers die zelf de schade afhandelen met de verzekeraar.
 
Maar met een belangenbehartiger is de schadevergoeding twee tot vier keer hoger
Maar als een slachtoffer zelf de zaak afhandelt, komt dit met een hoge prijs. Want uit het VU-onderzoek blijkt ook dat slachtoffers zonder belangenbehartiger een twee tot vier keer lagere schadevergoeding ontvangen dan slachtoffers met belangenbehartiger.
 
“Ongeacht het type letsel en de verwachte hersteltijd werd bij benadeelden met een belangenbehartiger steeds een hogere schadevergoeding gevonden dan bij benadeelden zonder rechtshulp. Binnen elke door ons op basis van type letsel en verwachte hersteltijd geconstrueerde gevalscategorie zijn de uitgekeerde schadebedragen in de groep met belangenbehartiger minstens twee keer zo hoog als in de groep zonder rechtshulp”.
 
De grootste verschillen bevinden zich in de groep slachtoffers met blijvende nekklachten. Binnen die groep ontvingen slachtoffers met een belangenbehartiger gemiddeld 4,5 keer meer schadevergoeding dan slachtoffers zonder belangenbehartiger. Hieruit blijkt duidelijk de meerwaarde van een belangenbehartiger bij het onderbouwen van de schade.
 
Niet de aanwezigheid van de belangenbehartiger is doorslaggevend voor de tevredenheid en de lengte van het traject
Overigens worden de resultaten door de onderzoekers van de VU sterk genuanceerd.
 
“omdat de complexiteit van de schadeafwikkeling en de hoogte van de schade belangrijke redenen zijn waarom benadeelden al of niet een belangenbehartiger in de hand nemen, zodat de zaken die de meeste tijd vragen en het meest complex zijn het vaakst bij een belangenbehartiger terechtkomen”.
 
Met andere woorden; niet de aanwezigheid van de belangenbehartiger is doorslaggevend voor de tevredenheid en de lengte van het traject, maar de kenmerken van de zaak, zoals de complexiteit en de ernst van het letsel.
 
Een goede belangenbehartiger is goud waard
Met een goede belangenbehartiger die aangesloten is bij het NKL, staat u dus sterker en ontvangt u een hogere schadevergoeding. Bovendien is de inschakeling van een belangenbehartiger ook bij licht letsel verstandig, omdat kort na het ongeval vaak nog niet precies is vast te stellen hoe ernstig de gevolgen zullen zijn. Kiest u voor mij als belangenbehartiger dan kijk ik niet alleen naar de situatie nu, maar ik maak ook een inschatting van uw letsel in de toekomst. Want wat nu licht letsel lijkt, kan uitmonden in middel- of zelfs zwaar letsel.
 
En nóg een extra reden om een belangenbehartiger in te schakelen: de bijstand is veelal kosteloos als er een aansprakelijke wederpartij is. Neem dus gerust contact met mij op als u een ongeval is overkomen. U kunt mij kosteloos bellen op 06-41334427 of een e-mail sturen naar: info@smitjuridischadvies.nl.
 
Lees hier meer over het VU-onderzoek ‘Ondersteuning van benadeelden zonder belangenbehartiger’.

Gerelateerde posts