verkeersveiligheid

Plannen nieuw kabinet slecht voor verkeersveiligheid

Op 16 mei 2024 presenteerde het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB zijn plannen. Een opvallende maatregel in het hoofdlijnenakkoord is het voornemen om de maximumsnelheid op bepaalde snelwegen te verhogen naar 130 kilometer per uur. Deze beslissing zal grote gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid. Een hogere rijsnelheid leidt bij een botsing tot een grotere impact. De kans op ernstig letsel neemt daardoor toe. Bovendien is de remweg langer en heb je minder tijd om snel te reageren, waardoor de kans op een ongeval toeneemt. Daarnaast zijn er grotere snelheidsverschillen te verwachten tussen weggebruikers, omdat niet iedereen 130 kilometer per uur zal gaan rijden. Ook dat vormt een risico voor de verkeersveiligheid en zal de kans op een ongeval vergroten.

De maatregel is vooral opvallend omdat de verhoging geen tijdswinst oplevert. Sterker nog, op de meeste trajecten waar in 2012 de snelheid werd verhoogd naar 130 kilometer per uur, werd de reistijd langer. Er is dus geen significante tijd te winnen in het verkeer, terwijl juist de potentiële risico’s en gevaren zullen toenemen. Het is nu natuurlijk nog niet duidelijk welke invloed het verhogen van de snelheid heeft op de cijfers van het aantal verkeersdoden, maar Veilig Verkeer Nederland verwacht dat het niet zal bijdragen aan de ambitie van nul verkeersdoden in 2050.

Ik vind de plannen van het nieuwe kabinet om de maximumsnelheid te verhogen verontrustend. Zonder dat dit iets zal opleveren, zullen er naar alle waarschijnlijkheid meer en ernstigere verkeersslachtoffers vallen. Dit zal veel (onnodig) leed veroorzaken, niet alleen bij de verkeersslachtoffers zelf, maar ook hun naasten die vaak ook de consequenties voelen. Ik hoop daarom dat het kabinet de beschikbare wetenschappelijke inzichten zal meenemen in deze afweging en uiteindelijk besluit deze maatregel niet in te voeren voor de verkeersveiligheid.

Bronnen:
* Veilig Verkeer Nederland
* RTL Nieuws

Gerelateerde posts