crowdsurfen

Is crowdsurfende student aansprakelijk voor letsel aan medestudent?

Wat een feestelijke introductie op de Haagse hotelschool had moeten zijn, eindigde in een vervelend ongeval. Tijdens het introductiefeest sprong een student vanaf een verhoging op een andere student. Deze poging om te crowdsurfen liep niet goed af, de vangende student liep namelijk blijvend (knie)letsel op.
 
De vraag die voor de rechtbank in Den Haag werd neergelegd, was of de crowdsurfer (hierna: de dader) aansprakelijk was voor de schade van zijn medestudent (hierna: slachtoffer).
 
ASR: Ongelukkige samenloop van omstandigheden
ASR (de verzekeraar van de crowdsurfende student) was van mening dat het slachtoffer tot de sprong had uitgenodigd. Er zou namelijk oogcontact tussen de beide studenten zijn geweest. Daarna zou het slachtoffer zijn armen in de lucht hebben gestoken, waarna de ‘dader’ zijn sprong had ingezet.
 
En ook al was er niet tot de sprong uitgenodigd, ook dan vond ASR dat de dader niet aansprakelijk was. Het ongeval vond plaats tijdens een feest, waarbij er werd gedanst, gesprongen en op andere wijze fysiek contact met elkaar werd gezocht. Dan gaat er wel eens – onbedoeld – iets mis. Wie meedoet aan een introductiefeest voor studenten heeft immers gevaarlijkere gedragingen te verwachten van zijn medestudenten dan normaliter. Deze situatie zou vergelijkbaar zijn met een sport- en spelsituatie, aldus ASR.
 
Volgens ASR was het ongeval het gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.
 
Rechtbank Den Haag: crowdsurfende student is aansprakelijk
De Rechtbank Den Haag was het met ASR niet eens. Het slachtoffer had de sprong niet hoeven te verwachten en er was geen sprake van een sport- en spelsituatie;
 
“Blijkens de afgelegde getuigenverklaringen was er weliswaar sprake van een feestelijke setting, waarbij de nodige alcoholische drankjes werden genuttigd, maar geen enkele getuige heeft melding gemaakt van eerdere sprongen zoals [dader] die heeft gemaakt, noch van andere in dit kader relevante bijzonderheden. In redelijkheid hoefde [slachtoffer] er dan ook niet bedacht op te zijn dat hij onverhoeds besprongen kon worden door een medestudent. Dat klemt temeer daar [slachtoffer] nooit eerder op een feest van de Hotelschool was geweest. Het betrof immers het eerstejaars kennismakingsfeest van zijn nieuwe opleiding.”
 
De Rechtbank vond dus de crowdsurfende student weldegelijk aansprakelijk voor het letsel van zijn medestudent. Hoe hoog deze schade is, is onbekend.
 
Tot slot
Niemand wil natuurlijk dat een leuk feest in een drama eindigt. Maar als u dit toch overkomt? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen! Bel ons op telefoonnummer: 050-7074 742 of e-mail naar info@smitjuridischadvies.nl.

Gerelateerde posts