Logo DeLetselSchadeRaad 333x198

Nieuwe gedragscode van Letselschade Raad: gaat de afhandeling van beroepsziekten vereenvoudigd worden?

Ziek worden van je werk: in 2015 werden er 8.795 meldingen gedaan van beroepszieken bij de Inspectie SZW (bron). Het gaat dan vooral om psychische aandoeningen zoals een burnout (32,6%), gehooraandoeningen (30,8%) of aandoeningen aan houding- en bewegingsapparaat zoals bijvoorbeeld rugklachten (27,6%). Als de beroepsziekte veroorzaakt wordt door slechte werkomstandigheden, dan is de kans groot dat de werkgever hier op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk voor is. Helaas is het verkrijgen van schadevergoeding geen sinecure. Er zijn vele juridische hobbels te nemen. Maar wellicht dat daar verbetering in komt.

 

De Letselschade Raad is door minister Asscher gevraagd om een nieuwe gedragscode op te stellen (zie kamerbrief). Deze gedragscode is bedoeld om de afhandeling van financiƫle claims te vereenvoudigen voor mensen die een beroepsziekte hebben opgelopen. Deze code zal gedragsregels gaan bevatten die de basis moeten vormen voor de behandeling van de zaken die breed door de letselschadebranche wordt ondersteund. Hierbij wordt gedacht aan een procesbeschrijving van de afhandeling van een claim, de te volgen stappen, de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen , de te hanteren termijnen en andere regels voor de betrokken professionals ten behoeve van een adequate afhandeling van letselschadezaken.

 

Op dit moment zijn er al twee gedragscodes: de gedragscode behandeling letselschade (GBL) en de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA). Wij hebben ons aan deze twee codes gecommitteerd en worden jaarlijks geaudit door de Letselschade Raad. Er wordt dan met name gekeken of wij slachtoffers op een respectvolle, proactieve en transparante wijze juridische bijstand verlenen. Wij vinden dat slachtoffers van een beroepsziekte ook deze bijstand verdienen! Helaas vragen deze zaken speciale aandacht, zoals bijvoorbeeld de verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Deze verhouding wordt bij arbeidsongeschiktheid door een beroepsziekte meestal al op scherp gezet. Je wilt dan niet dat door een juridische procedure de verhouding nog eens extra onder druk komt te staan. Wij kijken daarom met belangstelling uit naar de nieuwe gedragscode.

Gerelateerde posts