logo register letselschade

Met vlag en wimpel geslaagd!

 
Het is u vast niet ontgaan: sinds maart 2014 staan wij ingeschreven in het Register Letselschade van de Letselschade Raad. Om in aanmerking te komen voor inschrijving in het register, moet je als organisatie voldoen aan kwaliteitscriteria. De Letselschade Raad controleert haar leden regelmatig of zij aan deze criteria voldoen. Ieder jaar vindt er een zogenaamde ‘self assessment’ plaats en elke 3 jaar vindt er een uitgebreide audit plaats. Dit jaar waren wij aan de beurt voor een uitgebreide audit.
 
Op 22 oktober 2018 kwamen twee auditoren van Q-Consult langs, die in opdracht van De LetselschadeRaad de audit uitvoert. Het hele letselschadetraject wordt door Q-Consult onder de loep genomen; welke afspraken worden er over de kosten gemaakt? Is er een klachtenregeling? Hoe worden de cliënten bejegend? Verder worden vijf willekeurige dossiers (met toestemming van cliënt) uitgebreid onderzocht en bekeken. U kunt zich voorstellen, het was voor ons een leuke maar intensieve dag.
 
Direct na de audit kregen we de uitslag. En daar werden we blij van! Smit Juridisch Advies is met vlag en wimpel geslaagd. Volgens Q-Consult mogen we trots zijn op de manier waarop we met onze cliënten omgaan:
 
“met cliënten wordt op een laagdrempelige, aangename en empathische manier gecommuniceerd.”
“Het contact met de cliënt wordt actief onderhouden. Uit het dossieronderzoek is de indruk ontstaan dat de cliënt op ieder moment op de hoogte is van de status van zijn dossier.”
” Er wordt meegedacht en daadwerkelijk naar het belang van de cliënt gekeken.”

 
Q-Consult vond geen enkele afwijking. Dat is natuurlijk fijn om te horen, hier hebben we ook hard voor gewerkt. Ook in de toekomst zullen we aan een goede schadeafhandeling blijven werken en ons kritisch opstellen ten opzichte van ons werk. Dat allemaal om er voor te zorgen dat u een rechtvaardige schadevergoeding ontvangt!

Gerelateerde posts