shockschade 1

Smartengeld en de bijstand: hoe zit dat?


De bijstand is ‘het vangnet’ van de sociale zekerheid. Pas als u niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien én geen recht heeft op een andere uitkering, kunt u in aanmerking komen voor de bijstand.

Als u een smartengeldvergoeding ontvangt, dan wordt dat vaak als vermogen aangemerkt. Betekent dat dan ook dat als u smartengeld ontvangt, dat u geen recht meer heeft op de bijstand? Wij leggen het uit.

Iedere gemeente heeft andere regels
Iedere gemeente heeft voor de bijstand een zekere mate van beleidsvrijheid. Dat staat te lezen in artikel 31 van de Participatiewet. Daarin staat vermeld dat vergoedingen van materiële en immateriële schade (= smartengeld) worden vrijgelaten voor zover deze naar het oordeel van de gemeente uit het oogpunt van bijstandsverlening verantwoord zijn. Iedere gemeente heeft dan ook een ander beleid, wat tot grote verschillen kan lijden.

Als de schadevergoeding is bedoeld om bepaalde kosten te betalen, zoals medische kosten, is er veelal geen verschil tussen de gemeentes. Voor dat deel wordt de schadevergoeding niet tot het vermogen gerekend. Dat is anders als het gaat om het smartengeld. In sommige gemeentes wordt het smartengeld niet als vermogen aangemerkt, maar in andere gemeentes wel. Wordt het als vermogen aangemerkt, dan kan het recht op de bijstandsuitkering in gevaar komen.

Terugbetalen van de verkregen bijstand
Normaliter ontvangt u pas bij afronding van de letselschadezaak een smartengeldvergoeding. Dus pas aan het einde van de zaak beschikt u over vermogen. In de periode daarvoor, toen de zaak nog liep, had u geen vermogen en kunt nog gewoon de bijstandsuitkering ontvangen.

Zodra u de smartengeldvergoeding heeft ontvangen, beschikt u over vermogen en bent u verplicht om de gemeente op de hoogte te stellen. Dit staat in artikel 17 van de Participatiewet. Als u het de gemeente heeft gemeld, gaan zij na of u vanaf de datum van het ongeval wel recht had op bijstand. Is dit niet het geval? Dan zal de gemeente de uitbetaalde uitkering terugvorderen.

Uit de rechtspraak en de verschillende beleidsregels volgt wel dat vaak een deel van het smartengeld moet worden vrijgelaten. Volgens de Centrale Raad van beroep kan namelijk niet de gehele schadevergoeding bij de vaststelling van het vermogen buiten beschouwing worden gelaten (lees hier de uitspraak). De meeste gemeenten hanteren dan ook het beleid dat 1/3 wordt vrijgelaten en 2/3 niet.

Bijstandsgarantie
Uiteraard zijn wij ervan op de hoogte dat de gemeente bijstand kan gaan terugvorderen. Wij houden hier dan ook rekening mee. Dit kan door een bijstandsgarantie op te nemen in de vaststellingsovereenkomst, zodat als de gemeente de bijstand terugvordert, u een aanvullende schadevergoeding ontvangt. Of bij de berekening van het Verlies aan Verdienvermogen, ook dan houden we er rekening mee dat de bijstandsuitkering kan worden teruggevorderd. Wij laten dan de bijstandsuitkering buiten beschouwing in de berekening.

Tot slot
Heeft u een bijstandsuitkering, dan nemen wij altijd contact op met uw gemeente om het beleid te achterhalen. Wij willen natuurlijk graag weten in welke mate uw schadevergoeding (en dan met name het smartengeld) van invloed is op uw bijstandsuitkering. Dan houden we daar bij de schadeafwikkeling rekening mee.

Heeft u vragen over het smartengeld en uw bijstandsuitkering of wilt u onze hulp inschakelen bij het verkrijgen van schadevergoeding? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons bellen op 06-41334427 of e-mailen naar info@smitjuridischadvies.nl.

Gerelateerde posts