In onze praktijk komen we het regelmatig tegen. Studenten en scholieren die door hun letsel in de problemen komen met hun studie. Ze halen hun studiejaar niet, omdat ze door de medische behandelingen de lessen niet kunt volgen. Hierdoor lopen ze studievertraging op. Hoe werkt dat en op welke schadevergoeding heb je recht? Wij leggen het in deze blog uit.

Je hebt recht op een schadevergoeding voor alle extra gemaakte kosten
Als je door het letsel lessen hebt gemist en ze moet inhalen, kom je vaak voor extra kosten te staan. Deze kosten kunnen behoorlijk oplopen. Denk bijvoorbeeld aan:
1. extra kosten voor nieuwe studieboeken en ander studiemateriaal;
2. extra reiskosten van en naar school;
3. extra collegegeld omdat je langer studeert;
4. extra kosten omdat je langer geld moet lenen om je studie te bekostigen.

Om aan te tonen dat je de kosten zonder het ongeval niet had gehad, hebben wij de cijferlijsten nodig van de periode voorafgaand aan het ongeval. Ook helpt het als je mentor en/of studiebegeleider een verklaring aflegt en bevestigt dat door het ongeval er studievertraging is ontstaan.

Je hebt recht op een vergoeding voor misgelopen inkomsten
Als je door het ongeval studievertraging oploopt, betekent dat ook dat je pas later de arbeidsmarkt betreedt. Je gaat pas later geld verdienen en loopt dus inkomsten mis. Ook dit is schade die door de aansprakelijke partij moet worden vergoed.

Om de hoogte van de schadevergoeding vast te stellen maken wij gebruik van de richtlijn studievertraging van De Letselschade Raad. Deze richtlijn kent per opleidingsniveau een jaarvergoeding. De jaarvergoeding is in 2020 als volgt:

1. basisschool         € 6.300
2. vmbo en lbo         € 14.475
3. havo, mbo, vwo       € 17.625
4. hbo en /wo          € 21.400

De richtlijn ziet op studievertraging van maximaal één jaar. Bij een grotere vertraging kijken wij naar de individuele situatie en berekenen wij concreet (al dan niet met behulp van een rekenkundige) welke schade er wordt geleden.

Je hebt recht op schadevergoeding als je als gevolg van het letsel een aangepaste opleiding of opleiding op een lager niveau moet gaan volgen
In de meeste gevallen pakken onze cliënten hun oude studie op en krijgen zij alsnog hun diploma. Maar wat als dit niet lukt en het oude niveau te hoog gegrepen is? Ook dan lijd je schade. In dat geval gaan concrete invloeden een grote rol spelen. Welke opleiding deed je en welke opleiding doe je nu? Heb je misschien recht op een WAJONG-uitkering? De ‘studievertraging’ is in dat geval niet zozeer een afzonderlijke schadepost, maar is onderdeel van het ‘Verlies aan Verdienvermogen’. Deze schade laten wij concreet berekenen, met behulp van een rekenkundig bureau.

Je hebt recht op smartengeld
Studievertraging kan behoorlijk ingrijpend zijn. Misschien kun je door de vertraging niet meer je droombaan uitoefenen. Je leven kan er ineens heel anders uitzien waardoor je je toekomstplannen moet bijstellen. Dat kost niet alleen veel geld, dat zorgt ook voor verdriet en stress. Je hebt daarom niet alleen recht op een vergoeding van de kosten en het gemiste inkomen, je hebt ook recht op smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor de ‘immateriële schade’ die je lijdt. Oftewel: de schade die eigenlijk niet in een geldbedrag gevat kan worden. Maar omdat dit de enige manier is waarop de aansprakelijke partij je erkenning kan geven, heb je ook hiervoor recht op een bedrag aan schadevergoeding. Per geval kijken wij naar een passende smartengeldvergoeding, die recht doet aan het leed dat het ongeval heeft veroorzaakt.

Voor ons gaat studievertraging verder dan het berekenen van de schadevergoeding
Het moge duidelijk zijn: als je studievertraging oploopt heb je recht op schadevergoeding. Maar onze dienstverlening gaat veel verder dan het berekenen van de schade. Wij hebben namelijk nauwe banden met organisaties die studieondersteuning bieden. Denk aan praktische onderwijshulp, mentale ondersteuning of hulp bij het kiezen van een nieuwe studie. En daarbij geldt: hoe eerder deze hulp wordt ingeschakeld, des te beter. Dus als er studievertraging dreigt, dan horen wij dat het liefst zo snel mogelijk. Want misschien dat hierdoor de situatie kan worden omgebogen, zodat de droombaan toch weer bereikbaar wordt!

Tot slot
Heb je vragen over studievertraging of wil je onze hulp inschakelen bij het verkrijgen van schadevergoeding? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt ons bellen op 06-41334427 of e-mailen naar info@smitjuridischadvies.nl.