dash cam 1

Een dashcam in de auto, mag dat?

Een dashcam is een videocamera, gemaakt om te filmen vanuit de auto of op je fiets. De camera’s beginnen meestal met filmen zodra je start met rijden; alle ritten kunnen worden vastgelegd. Als je aan dashcams denkt, denk je al snel aan Rusland of de VS. Maar hier in Nederland hebben ook steeds meer mensen een dashcam. Het Verbond van Verzekeraars schrijft op 20 februari 2017 dat 250.000 mensen in Nederland een dashcam hebben (bron). Maar mag je wel met een dashcam in je auto filmen en hoe zit dat met de privacy? Wij hebben het voor u uitgezocht.
 
Filmen met een dashcam: het mag!
Filmen op de openbare weg is deel van de vrije nieuwsgaring en die geldt voor u net zo hard als voor journalisten van de NOS of RTL Nieuws. Ook als mensen in beeld worden gebracht die dat niet willen, mogen worden gefilmd. Publiceer je de camerabeelden (bijvoorbeeld op social media), dan krijg je mogelijk wél te maken met privacywetgeving.
 
Er is aparte wetgeving tegen aangebrachte camera’s. Die wetgeving houdt in dat bij een camera in de openbare ruimte er duidelijk moet worden gewaarschuwd. Daarom ziet u overal bordjes met “Let op cameratoezicht”. Maar die regel geldt alleen voor “aangebrachte” camera’s. Een dashcam is in principe geen “aangebrachte” camera. De bedoeling van de wet was om structureel cameratoezicht aan te pakken, oftewel camera’s die men ergens ophangt of neerzet en die de hele dag die ene plek filmen. Een camera in de hand was het voorbeeld van “niet aangebracht”. Een camera op je hoofd of op je dashboard is vergelijkbaar daarmee.
 
Bij publicatie van het filmpje loop je mogelijk tegen portretrechten aan. Wie herkenbaar in beeld is, kan immers met een beroep op zijn privacy of een ander redelijk belang bezwaar maken tegen publicatie. Niet tegen het maken zelf, alleen tegen publicatie. Je kunt dat oplossen door mensen onherkenbaar te maken. Maar let op; iemand is bijvoorbeeld al herkenbaar door zijn typische lichaamshouding. Het ‘blurren’ van het gezicht is dan onvoldoende.
 
Dashcam en de AVG, hoe zit dat?
Een filmpje van een auto zonder herkenbare bestuurder valt niet onder het portretrecht, want een auto is geen portret. Wél kan bij zo’n filmpje het nummerbord herkenbaar in beeld zijn, en een nummerbord is een persoonsgegeven. Daarmee kan het filmpje onderworpen zijn aan de AVG (Algemene Verordening Gegevenbescherming). Ja, ook als er verder geen naam bij staat en ook als er geen doorzoekbaar bestand van gemaakt is.
 
De Autoriteit Persoonsgegevens (de organisatie die toezicht houdt op de naleving van de AVG) heeft beleidsregels opgesteld voor situaties waarin het gebruik van een dashcam is toegestaan. In de beleidsregels staat het volgende:
 
“Dashcams worden vaak gebruikt bij verkeersongelukken. De dashcam kan met het beeldmateriaal van het verkeersongeluk zorgen voor het bewijs voor de verzekering. De gegevensverwerking van het beeldmateriaal van de dashcam kan noodzakelijk zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de bestuurder (verantwoordelijke van de dashcam) om als bewijs te gebruiken voor zijn verzekering om zijn schade te declareren. Op basis van artikel 8 sub f Wbp kan het gerechtvaardigde belang hiervoor een grondslag bieden.”
 
Goed nieuws dus als u slachtoffer wordt van een verkeersongeval. De beelden die u met uw dashcam heeft gemaakt, kunt u als bewijs indienen. In onze praktijk is het zelfs al een aantal keren voorgekomen dat dit tot de erkenning van de aansprakelijkheid heeft geleidt.
 
Tot slot
Tot slot, niet in alle landen zijn dashcams toegestaan, zoals in Luxemburg of Oostenrijk. Dus ga je deze zomer nog op vakantie naar het buitenland, check dan vooraf de site van de ANWB.

Gerelateerde posts