bigstock Accountant Swamped With Financ 29480624 scaled

Komt er eindelijk voor slachtoffers een vrijstelling voor bijtelling vermogen?

Als je op dit moment een forse schadevergoeding ontvangt, dan betekent dit vaak dat je de maximale eigen bijdrage moet betalen voor langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. De schadevergoeding telt namelijk mee als vermogen in de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gelukkig lijkt dit te gaan veranderen. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft namelijk op 13 juli 2018 een wetswijziging aangekondigd.
 
Als het wetsvoorstel doorgaat, dan telt in de toekomst een letselschadeschadevergoeding niet meer mee voor de vermogensinkomensbijtelling. Je krijgt dan een fiscale uitzonderingspositie. Zo ver is het nog niet. Op dit moment vindt er overleg plaats met het CAK en andere betrokken partijen over de precieze vormgeving van de uitvoering en de implicaties voor de werkzaamheden in de praktijk. De uitkomst van dit overleg is van invloed op de datum waarop de wetswijziging in werking zal treden. De minister verwacht hierover in het najaar uitsluitsel te kunnen geven.
 
Wij zijn erg blij met de aangekondigde wetswijziging. Dit zal voor verzekeraars een verlaging van de schadelast betekenen. Wij houden daarom de wetswijziging nauwlettend in de gaten.

Gerelateerde posts