Het vorige wetsvoorstel voor affectieschade strandde in 2010 in de Eerste Kamer. De Eerste Kamer vreesde toen dat het voorstel zou leiden tot een ‘Amerikaanse’ claimcultuur. Maar dit keer strandde het wetsvoorstel niet. Op 10 april 2018 heeft de Eerste Kamer met algemene stemmen ingestemd met een wetsvoorstel dat de vergoeding van affectieschade regelt. Eindelijk krijgen naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden, of ernstig of blijvend letsel hebben, erkenning. Maar wat is affectieschade? En wanneer heb je hier recht op? Wij leggen het graag uit.
 
Wat is affectieschade?
Affectieschade is immateriële schade, die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of door het ernstig gewond raken van een naaste als een ander aansprakelijk is. In Nederland wordt dit ook wel smartengeld genoemd. Om aanspraak te maken op affectieschade moet je behoren tot ‘de kring van gerechtigden’. Het gaat dan om partners, ouders, kinderen, broers en/of zussen van het slachtoffer. Maar ook andere personen waarmee een zorgrelatie in gezinsverband bestaat, kunnen in aanmerking komen. Denk aan pleegkinderen of stiefouders.
 
Alleen als het slachtoffer ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen of is overleden is er een recht op schadevergoeding.
 
Hoe hoog is de schadevergoeding?
Op welk bedrag je recht hebt, hangt van 2 factoren af; de relatie die je hebt met het slachtoffer en of er sprake is van een ongeluk of een misdrijf. Het gaat om vaste bedragen tussen de € 12.500,00 en € 20.000,00. Deze bedragen worden genoemd in het concept-besluit vergoeding affectieschade.
 
Inwerkingtreding van de wet
De wet treedt op 1 januari 2019 in werking. Wat als het letsel of overlijden ligt vóór deze datum? Dan is er geen recht op vergoeding van affectieschade. De wet heeft pas gevolgen voor schade die is veroorzaakt na 1 januari 2019.
 
Tot slot
Je zult begrijpen, wij zijn erg blij dat er eindelijk een vergoeding komt. Hoewel verzekeraars een hogere schadelast verwachten, vinden wij het meer dan terecht dat naasten erkenning krijgen. Overlijden of ernstig letsel raakt niet alleen het slachtoffer. Ook het leven van naasten kan aardig overhoop worden gehaald.
 
Meer weten over het wetsvoorstel? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder!