Schadefonds Geweldsmisdrijven e1524332139533

Schadefonds Geweldsmisdrijven keert in 2017 een record bedrag uit aan slachtoffers van geweldsmisdrijven.

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven heeft in 2017 een record bedrag uitgekeerd: 20 miljoen euro aan slachtoffers van geweldsmisdrijven. Er werden in 2017 dan ook maar liefst 600 meer aanvragen behandeld dan het jaar ervoor. Goed nieuws, want dat betekent dat het fonds steeds meer mensen weet te bereiken.
 
Het Schadefonds is in 1976 opgericht om een financiële tegemoetkoming toe te kennen aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, die daardoor ernstig letsel hebben opgelopen. Je kunt dan denken aan een overval of een diefstal met geweld, mishandeling, bedreiging met een wapen etc. Sinds 2012 kunnen ook nabestaanden van geweldsmisdrijven en dood door schulddelicten een tegemoetkoming van het Schadefonds krijgen.
 
Uit cijfers van het Schadefonds blijkt dat in 2017 een slachtoffer gemiddeld € 3.986 ontving. In 2016 was dit nog € 3.721.
 
Naast aanvragen voor geweldmisdrijven beoordeelde het Schadefonds in 2017 ook andere aanvragen. Allereerst aanvragen van slachtoffers van een bedrijfs- of woningoverval. Zij kunnen op grond van de Subsidieregeling overvallen maximaal € 1.000 subsidie krijgen voor genomen preventieve maatregelen om een tweede overval te voorkomen. Daarnaast heeft het Schadefonds aanvragen beoordeeld van slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen, de zogenaamde Samson-regelingen. Slachtoffers konden tot 1 maart 2017 een aanvraag hiervoor indienen.
Bron

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *