Dat letselschade impact heeft op het slachtoffer is voor iedereen duidelijk. Maar als het slachtoffer zijn werk niet meer kan uitoefenen, dan kan dit ook een strop voor u als werkgever zijn. Immers, als werkgever bent u verplicht om het loon gedurende twee jaar van ziekte door te betalen. En dat niet alleen, ook de kosten voor re-integratie en het inschakelen van vervanging kunnen hoog oplopen. Gelukkig biedt artikel 6:107a Burgerlijk Wetboek u de mogelijkheid om het doorbetaalde loon en de re-integratiekosten te verhalen op de aansprakelijke partij. Dit wordt loonregres genoemd.
 
Loonregres
Op grond van artikel 6:107a Burgerlijk Wetboek kunt u als werkgever een vordering instellen tegen de veroorzaker van het ongeluk waar uw werknemer bij betrokken is geraakt. Deze vordering kan uit twee onderdelen bestaan:
 

  • Nettoloon. Bij loonregres kan niet het hele bedrag aan loon worden gevorderd. De wetgever heeft bepaald dat alleen het nettoloon verhaald kan worden. Dit komt omdat als de werknemer zijn loon zou verhalen bij de aansprakelijke partij van het ongeval, deze ook alleen maar zijn daadwerkelijk gemist inkomsten kan claimen. Als werkgever blijft het bedrag hetzelfde. Alle werkgeverslasten kunnen dus niet worden meegenomen met de vordering.
  •  

  • Reïntegratiekosten. Als werkgever heeft u in Nederland de plicht de zieke werknemer te helpen bij zijn werkhervatting na ziekte. U moet hier vaak kosten voor maken. Ook deze kosten kunnen worden verhaald op de veroorzaker van het ongeval. Zo zal een rekening van een erkend reïntegratiebedrijf dat u heeft ingeschakeld in de meeste gevallen voor vergoeding in aanmerking komen. Ook kunnen de kosten voor een out-placementbureau (wanneer terugkeer naar eigen werk niet mogelijk is) voor vergoeding in aanmerking komen.

 
De procedure
Wij begrijpen dat u niet altijd de kennis of mogelijkheid heeft om loonregres zelf op te pakken. Wij weten waar u recht op heeft en nemen deze zorg dan ook graag uit handen. Onze aanpak bestaat uit een 4tal stappen:
 
– Als er sprake is van verhaalbare loonschade, kunt u dit aan ons doorgeven door te bellen (050-7074742) of e-mailen (info@smitjuridischadvies.nl).
– Als u een nieuwe zaak bij ons heeft gemeld, dan beoordelen wij de aansprakelijkheid van de wederpartij en bepalen aan de hand daarvan de haalbaarheid van de zaak.
– Is loonregres haalbaar? Dan berekenen wij gedurende de gehele eigen-risico-periode uw loonschade en verhalen deze op de wederpartij.
– Als dat nodig is, zullen we medische informatie opvragen over het letsel van uw werknemer. Wij laten deze informatie beoordelen door onze medisch adviseur.
 
Uiteraard houden wij u gedurende de procedure op de hoogte van de stand van zaken. Eventuele bijzonderheden geven wij aan u door.
 
Verjaring
Wacht u niet te lang met het aansprakelijk stellen en claimen van de schade bij de veroorzaker. Op grond van artikel 3:310 van het Burgerlijk Wetboek verjaart een rechtsvordering tot schadevergoeding vijf jaar na de ongevalsdatum. Na vijf jaar is het niet meer mogelijk de loonschade te verhalen.
 
Tot slot
Meer weten over onze dienstverlening voor u als werkgever? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u graag verder.