Letselschade? Smit Juridisch Advies helpt!

Wanneer u door een ander lichamelijk en/of geestelijk letsel heeft opgelopen spreken we over letselschade. U heeft bijvoorbeeld uw been gebroken door een verkeersongeval, u bent tijdens het uitgaan door een onbekende mishandeld of u bent het slachtoffer van een bedrijfsongeval. Letselschade kan verschillende oorzaken hebben, ingrijpend is het altijd.

 

Als u letselschade heeft, moet u voor het verkrijgen van schadevergoeding in contact treden met de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Dat is vaak een moeizaam en langdurig proces waarbij de verzekeraar – bewust of onbewust – de neiging heeft om hun eigen financiële belang boven het uwe te stellen. Een goede en degelijke juridische ondersteuning is dan ook noodzakelijk. Wij weten waar u recht op heeft en kunnen deze zorg uit handen nemen. Dat biedt u de mogelijkheid om op een gelijkwaardige wijze met de verzekeraar te onderhandelen, zodat u krijgt waar u recht op heeft.

Wilt u een schade melden, meer informatie over onze dienstverlening of een gratis kennismakingsgesprek?

Neem dan vrijblijvend contact op voor een afspraak.

Wat kunt u van ons verwachten?

Om uw belangen zo optimaal mogelijk te behartigen gaan wij stapsgewijs te werk.

1.
Ons werk begint met het onderzoeken van de schuldvraag. Hoe is het letsel ontstaan en is hiervoor een aansprakelijke partij aan te wijzen? Als uit dit onderzoek naar voren komt dat een derde partij aansprakelijk is, dan sturen wij deze een zogenaamde aansprakelijkstelling.
2.
Komt (al dan niet na een schuldvraagdiscussie) aansprakelijkheid vast te staan, dan gaan wij over tot stap twee, het medisch onderzoek. Bij uw artsen en/of therapeuten vragen wij medische informatie op. Deze informatie wordt door onze medisch adviseur beoordeeld.
3.
Is het medisch onderzoek afgerond, dan zullen wij samen met u uw schade in kaart brengen. Daarbij worden de verschillende soorten schades nader onderzocht en uitgewerkt. Indien nodig schakelen wij de expertise van derden in, zoals een rekenkundig bureau of arbeidsdeskundige.
4.
Is de schade vastgesteld en is uw letsel hersteld, dan wel is er sprake van een medisch stabiele situatie, dan gaan wij over tot de laatste stap, de onderhandelingen met de aansprakelijke partij en uitbetaling van uw schade. Uiteraard houden wij hierbij rekening met uw situatie en eventuele toekomstige schade.

Uw belang staat voorop

Wij zijn van mening dat de belangen van slachtoffers van letselschade te vaak ondergesneeuwd raken. Dat kan anders! Bij ons kunt u er dan ook van op aan dat uw zaak alle aandacht krijgt die het verdient. Dit wordt bewaakt doordat:

1.
wij uw zaak behartigen volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade van de Letselschade Raad.
2.
bij het eerste contact wij een afspraak bij u thuis maken om de zaak in alle rust te bespreken.
3.
wij geen afspraken of banden aangaan met aansprakelijkheidsverzekeraars.
4.
de schadevergoeding rechtstreeks op uw rekening wordt gestort.

Second Opinion

Twijfelt u aan de inzet, professionaliteit of onafhankelijkheid van uw belangenbehartiger? Bent u benieuwd naar de mening van een onafhankelijk derde? Vraag dan een gratis second opinion aan. Wij beoordelen uw zaak dan vrijblijvend en geven u praktisch advies voor het vervolg van uw zaak. Wilt u op basis van dit advies dat wij uw belangen behartigen? Dan regelen wij de overstap.

Gedragscode Behandeling Letselschade

De behandeling van letselschade is vaak ingewikkeld en kost veel tijd. Het gebeurt in een periode waarin u uw aandacht nodig heeft voor lichamelijk herstel en emotionele verwerking. Als dan het overleg met de verzekeraar vastloopt, kan de nasleep een tweede ramp worden. Om dat te voorkomen is de Gedragscode Behandeling Letselschade ontwikkeld.

 

De Gedragscode Behandeling Letselschade reikt spelregels aan op het gebied van een transparante en harmonieuze schaderegeling. De spelregels in de gedragscode zijn van toepassing op de relaties tussen slachtoffers, verzekeraars en belangenbehartigers. Hierdoor kan onnodige vertraging worden voorkomen, waardoor u sneller schadeloos wordt gesteld.

 

Wij onderschrijven de noodzaak van een transparante en harmonieuze schaderegeling. Wij hebben ons daarom aangesloten bij de Gedragscode Behandeling Letselschade. Hierdoor is een professionele behandeling van uw zaak gewaarborgd en staat uw belang centraal.

Kosteloos

Heeft u door schuld van een ander letselschade opgelopen? Dan heeft u recht op kosteloze rechtsbijstand. In Nederland is het namelijk wettelijk geregeld dat als aansprakelijkheid vast staat, de aansprakelijke partij ook de kosten voor rechtsbijstand moet betalen. De werkzaamheden die wij voor u verrichten, worden in dat geval dan ook door de aansprakelijke partij vergoed. U kost het niets.

 

Is aansprakelijkheid (nog) niet erkend? Worden niet alle kosten voor rechtsbijstand vergoed? Dan zullen wij vooraf met u afspraken maken over onze kosten. Uiteraard komt hierbij uw belang op de eerste plaats. U hoeft dus niet bang te zijn dat u onverwachts een rekening thuisgestuurd krijgt.