Service voor de assurantietussenpersoon

Als assurantietussenpersoon heeft u een vertrouwensband met uw relatie. Bij letselschade bent u daarom vaak het eerste aanspreekpunt. Daarbij komt u uitsluitend op voor de belangen van uw relatie en wilt u dat de belangen ook door andere ingeschakelde partijen met dezelfde deskundigheid worden behartigd, ook bij letselschade.
 
Als uw relatie letselschade heeft opgelopen door een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout, dan kan de schade worden verhaald op de aansprakelijke partij. Hierbij moet uw relatie in contact treden met de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Dat is vaak een moeizaam en langdurig proces waarbij de verzekeraar – bewust of onbewust – de neiging heeft om hun eigen financiële belang boven die van uw relatie te stellen. Een goede en degelijke juridische ondersteuning is dan ook noodzakelijk. Wij weten waar uw relatie recht op heeft en kunnen deze zorg uit handen nemen.
 
Als u uw relatie naar ons doorverwijst, dan begrijpen wij dat dit u tijd en geld kost. Uw diensten zijn niet kosteloos. Als u uw relatie met zijn toestemming naar ons doorverwijst, dan zullen wij uw kosten voor de doorverwijzing vergoeden. Uw – op naam van uw relatie gestelde – factuur zal vervolgens als onderdeel van de schade bij de aansprakelijke partij worden ingediend.
 
Wij zijn van mening dat de belangen van slachtoffers van letselschade te vaak ondergesneeuwd raken. Dat kan anders! Wijst u uw relatie door, dan kunt u er van op aan dat de zaak alle aandacht krijgt die het verdient. Dit wordt bewaakt doordat:
 

1.
wij de zaak behartigen volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade van de Letselschade Raad.
2.
bij het eerste contact wij een afspraak bij uw relatie thuis maken om de zaak in alle rust te bespreken.
3.
wij geen afspraken of banden aangaan met aansprakelijkheidsverzekeraars.
4.
de schadevergoeding rechtstreeks op de rekening van uw relatie wordt gestort.

 
De kosten voor onze inschakeling zijn een onderdeel van de schade en moeten door de aansprakelijke partij worden betaald. Wij sturen onze declaratie rechtstreeks naar de verzekeraar van de tegenpartij. Uw relatie wordt daar dus niet mee belast.
 
Ook als uw relatie een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten moet de aansprakelijke partij de kosten voor onze inschakeling vergoeden. Uw relatie hoeft dus geen gebruik te maken van zijn rechtsbijstandverzekering bij een letselschade! Wij zijn kleinschalig en geven de zaak veel persoonlijke aandacht. Uw relatie hoeft nooit lang op een reactie te wachten. Uit ervaring weten wij dat dit erg op prijs wordt gesteld en slachtoffers daarna vertrouwen hebben in de verdere aanpak van hun letselschade.
 
Wilt u meer informatie over de service die wij u kunnen bieden? Wacht niet en neem contact op voor een kennismakingsgesprek.

Advocatuur

U behartigt de belangen van slachtoffers van letselschade. Daarbij is kwaliteit en een persoonlijke benadering erg belangrijk. U doet er alles aan om deze kwaliteit te waarborgen. Door omstandigheden kan dit in het geding komen. Zo kunt u door ziekte of ontslag met een verhoogde werkvoorraad kampen. In dat geval kunnen wij u op interim basis ondersteunen. Hierbij bepaalt u de inhoud en duur van de opdracht. Wij kunnen de behandeling integraal op ons nemen of de eventuele afwikkelingsmogelijkheden onderzoeken. In alle gevallen behoudt u de regie. En omdat wij aangesloten zijn bij de Gedragscode Behandeling Letselschade van de Letselschade Raad blijft de kwaliteit gewaarborgd.

 

Wilt u meer weten over onze expertise en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op voor het maken van een kennismakingsgesprek.

Werkgever

Heeft uw werknemer letselschade en is er sprake van arbeidsongeschiktheid? Vaak wordt u dan met hoge kosten geconfronteerd. Niet alleen bent u verplicht het loon gedurende twee jaar door te betalen, ook de kosten voor re-integratie en het inschakelen van vervanging kunnen hoog oplopen. Gelukkig biedt artikel 6:107a Burgerlijk Wetboek u de mogelijkheid om het doorbetaalde loon en de re-integratiekosten te verhalen op de aansprakelijke partij. Dit wordt loonregres genoemd.

 

Wij begrijpen dat u niet altijd de kennis of mogelijkheid heeft om deze schade te verhalen. Wij weten waar u recht op heeft en nemen deze zorg dan ook graag uit handen; van het aansprakelijk stellen tot het maken van een juridisch onderbouwde berekening van uw schade. Daarnaast kunnen wij ook uw werknemer ondersteunen bij het verhalen van zijn/haar letselschade. Gebleken is dat als uw werknemer goed en deskundig wordt bijgestaan, dit bijdraagt aan een snellere terugkeer in het arbeidsproces.

 

Wilt u meer informatie over loonregres en weten hoe wij u kunnen helpen? Neem dan contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.