Service voor de assurantietussenpersoon

Als assurantietussenpersoon heeft u een vertrouwensband met uw relatie. Bij letselschade bent u daarom vaak het eerste aanspreekpunt. Daarbij komt u uitsluitend op voor de belangen van uw relatie en wilt u dat de belangen ook door andere ingeschakelde partijen met dezelfde deskundigheid worden behartigd, ook bij letselschade.

 

Als uw relatie letselschade heeft opgelopen door een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout, dan kan de schade worden verhaald op de aansprakelijke partij. Hierbij moet uw relatie in contact treden met de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Dat is vaak een moeizaam en langdurig proces waarbij de verzekeraar – bewust of onbewust – de neiging heeft om hun eigen financiële belang boven die van uw relatie te stellen. Een goede en degelijke juridische ondersteuning is dan ook noodzakelijk. Wij weten waar uw relatie recht op heeft en kunnen deze zorg uit handen nemen.

 

Als u uw relatie naar ons doorverwijst, dan begrijpen wij dat dit u tijd en geld kost. Uw diensten zijn niet kosteloos. Als u uw relatie met zijn toestemming naar ons doorverwijst, dan zullen wij uw kosten voor de doorverwijzing vergoeden. Uw – op naam van uw relatie gestelde – factuur zal vervolgens als onderdeel van de schade bij de aansprakelijke partij worden ingediend.

 

Wij zijn van mening dat de belangen van slachtoffers van letselschade te vaak ondergesneeuwd raken. Dat kan anders! Wijst u uw relatie door, dan kunt u er van op aan dat de zaak alle aandacht krijgt die het verdient. Dit wordt bewaakt doordat:

 

1.
wij de zaak behartigen volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade van de Letselschade Raad.
2.
bij het eerste contact wij een afspraak bij uw relatie thuis maken om de zaak in alle rust te bespreken.
3.
wij geen afspraken of banden aangaan met aansprakelijkheidsverzekeraars.
4.
de schadevergoeding rechtstreeks op de rekening van uw relatie wordt gestort.

 

De kosten voor onze inschakeling zijn een onderdeel van de schade en moeten door de aansprakelijke partij worden betaald. Wij sturen onze declaratie rechtstreeks naar de verzekeraar van de tegenpartij. Uw relatie wordt daar dus niet mee belast.

 

Ook als uw relatie een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten moet de aansprakelijke partij de kosten voor onze inschakeling vergoeden. Uw relatie hoeft dus geen gebruik te maken van zijn rechtsbijstandverzekering bij een letselschade! Wij zijn kleinschalig en geven de zaak veel persoonlijke aandacht. Uw relatie hoeft nooit lang op een reactie te wachten. Uit ervaring weten wij dat dit erg op prijs wordt gesteld en slachtoffers daarna vertrouwen hebben in de verdere aanpak van hun letselschade.

 

Wilt u meer informatie over de service die wij u kunnen bieden? Wacht niet en neem contact op voor een kennismakingsgesprek.