art hamer

Baanbrekend: Rechtspraak publiceert aanbeveling rekenrente *

Eerder deze maand publiceerde de rechterlijke macht de “Aanbeveling rekenrente in personenschadezaken”. Wat ons betreft baanbrekend, want doormiddel van deze richtlijn vult de rechtspraak een leemte in, die ontstaan was na het mislukte overleg binnen De LetselschadeRaad.

Als kanttekening moet gezegd worden dat het een richtlijn betreft. Rechters zijn vrij om ervan af te wijken wanneer daar goede argumenten voor zijn. Bovendien zijn de rechters gebonden aan het partijdebat. Desalniettemin hopen wij dat deze richtlijn de norm wordt, zowel bij de gerechtelijke als buitengerechtelijke afhandeling van letselschadezaken. Dat zou betekenen dat er eindelijk een einde komt aan de discussie over de rekenrente.

In de aanbeveling wordt aansluiting gezocht bij eerdere uitspraken van de Rechtbank Den Haag en Noord-Holland. De volgende percentages zullen gehanteerd worden voor de kapitalisatie van toekomstschade:


Al met al biedt de richtlijn duidelijkheid voor alle partijen. Een goede zaak!

* Als u meer wilt weten over de rekenrente en waarom dit binnen de letselschade een heet hangijzer is, lees dan onze eerdere blog van 14 augustus 2019.

Gerelateerde posts