thuiswerken1

Een ongeval tijdens het thuiswerken. Is uw werkgever aansprakelijk?

Recent viel mijn oog op opmerkelijk nieuws vanuit Duitsland. Een Duitse meneer had namelijk zijn rug gebroken toen hij van zijn bed op weg was naar zijn bureau. Hij sprak zijn werkgever aan en eiste schadevergoeding. Twee keer ving de meneer bot bij de rechter. Aangekomen bij het Bundessozialgericht, de hoogste arbeidsrechtelijke instantie in Duitsland, oordeelde deze anders. Volgens het Bundessozialgericht was het letsel opgelopen tijdens woon-werkverkeer, met als gevolg dat de werkgever de medische kosten moest vergoeden.

Hoe zit dit eigenlijk in Nederland? Want ook hier werken we nog veel vanuit huis. Wat als u letsel overkomt tijdens het thuiswerken. Zou in een geval zoals hierboven de werkgever aansprakelijk zijn?

Zorgplicht van de werkgever
De basis voor werkgeversaansprakelijkheid in Nederland is te vinden in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek. In dit artikel staat dat een werkgever zorg dient te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Werkgevers dienen in dat kader een beleid te voeren dat is gericht op goede en veilige arbeidsomstandigheden. Dit beleid zal gericht moeten zijn op de voorkoming van zowel fysieke als mentale klachten.

De werkgever is niet aansprakelijk voor ‘huis-, tuin- en keuken ongevallen’, maar ondanks dat gaat de zorgplicht van de werkgever ver. De rechter interpreteert de zorgplicht ruim. Dat betekent dat ook tijdens het thuiswerken deze zorgplicht geldt. De werkgever moet daarom ook zorgen voor een veilige en gezonde thuiswerkplek. Hierbij moet u denken aan een ergonomisch verstelbare stoel en een in hoogte verstelbaar bureau.

Aansprakelijkheid werkgever voor woon-werkverkeer
Bij woon-werkverkeer (waar sprake van was in de Duitse zaak) ligt de werkgeversaansprakelijkheid anders. Regulier woon-werkverkeer valt namelijk niet onder het bereik van de zorgplicht van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek. De gedachte hierachter is dat de werkgever geen feitelijke zeggenschap heeft over de gedragingen van de werknemer met betrekking tot woon-werkverkeer. Is dan de aansprakelijkheid van de werkgever voor woon-werk helemaal uitgesloten? Nee, maar er moet dan wel sprake zijn van een bijzondere situatie. Als criteria geldt:

‘’is het vervoer waaruit het ongeluk is voortgevloeid op één lijn te stellen met vervoer dat plaatsvindt krachtens verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst?’’

Ofwel: is het woon-werkverkeer gelijk te stellen aan werk-werkverkeer, dan geldt de zorgplicht van de werkgever wél. Denk aan de situatie waarin de werkgever vraagt om op weg naar huis nog een pakketje bij een klant langs te brengen. Of de situatie waarin de werkgever aan de werknemer de opdracht geeft om niet eerst naar kantoor of de werkplaats te komen in de ochtend, maar direct vanuit huis naar de opdrachtgever te rijden.

Loopt u van uw slaapkamer naar uw thuiswerkplek, dan is dat natuurlijk niet gelijk te stellen aan werk-werkverkeer. Dus valt u onderweg van uw slaapkamer naar uw bureau, dan zal in Nederland de werkgever niet aansprakelijk zijn. Bovendien is er nog een ander probleem die in zijn algemeenheid geldt als u thuiswerkt. Overkomt u tijdens het thuiswerken een ongeval, dan is het aan u om aan te tonen dat u een ongeval is overkomen tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden. Dit is sowieso lastig om aan te tonen als u thuiswerkt, omdat er vaak geen getuigen zijn.

Tot slot
Bent u slachtoffer van een bedrijfsongeval? Neem dan kosteloos contact met mij op. U kunt mij bereiken op 050-7074742 of e-mailen op info@smitjuridischadvies.nl.

Gerelateerde posts