Recent publiceerde het SWOV een voorspelling voor het aantal verkeersgewonden en verkeersdoden in 2030. En die cijfers liegen er niet om: de verkeersveiligheid moet beter!
 
De regering heeft als doel om in 2020 het aantal ernstige verkeersgewonden te laten dalen tot onder de 10.600. Dit doel gaat waarschijnlijk niet gehaald worden. Het aantal verkeersgewonden zal juist stijgen, als de overheid geen aanvullende maatregelen neemt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zonder maatregelen zal het aantal ernstige verkeersgewonden in 2030 oplopen naar 30.000. Ter indicatie: in 2017 raakten ongeveer 20.800 personen ernstig gewond in het verkeer. Dat zou dan dus een stijging betekenen van 50%!
 
Het aantal verkeersdoden zal naar verwachting in 2030 tussen de 470 en 580 liggen. Dat aantal ligt wel lager dan het huidige aantal. In 2017 waren er 613 verkeersdoden.
 
Uit de cijfers van het SWOV blijkt duidelijk dat er voor de overheid werk aan de winkel is. De verkeersveiligheid moet fors worden verbeterd, want iedere verkeersslachtoffer is er een te veel. Als de prognose van het SWOV uitkomt betekent dit dat wij als belangenbehartiger het druk gaan krijgen (voor zover we het niet al druk hebben 😉 )
Bron: Swov