De meesten van ons overkomt niet dagelijks een ongeval. Gelukkig niet! Maar als het u wel overkomt, wat dan? Welke stappen zijn er nodig om uw schade vergoed te krijgen en welke ondersteuning kunt u van ons verwachten? Wij zetten de stappen in een letselschadezaak graag op een rijtje:
 
1. Eerste inventarisatie
Een letselschadezaak begint altijd met een eerste inventarisatie. Wanneer u telefonisch (050 – 7074 742) of per e-mail (info@smitjuridischadvies.nl) contact met ons opneemt beoordelen wij uw zaak en kijken wij globaal of er mogelijkheden zijn om uw schade vergoed te krijgen.
 
2. Kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek
Wanneer na de eerste inventarisatie het mogelijk lijkt uw schade te verhalen, dan maken wij graag een afspraak om nader kennis te maken. Dit gesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend. Het is gebruikelijk dat dit bij u thuis plaatsvindt, u kunt dan in uw vertrouwde omgeving over uw schade praten en wij krijgen een goed beeld van uw situatie. Tijdens dit gesprek stellen wij veel vragen, zoals over de toedracht van het ongeval, het opgelopen letsel en de schade die u lijdt. Aangeraden wordt tijdens dit gesprek de relevante stukken bij de hand te houden.
 
3. Eerste brief
Zijn wij na het kennismakingsgesprek definitief van mening dat uw schade verhaald kan worden en geeft u ons het vertrouwen om uw belangen te behartigen, dan sturen wij formulieren op zodat wij daadwerkelijk in staat zijn uw belangen te behartigen. Zodra u deze formulieren heeft ingevuld, sturen wij kosteloos een eerste brief naar de wederpartij. Meestal is dit een aansprakelijkstelling, maar het kan ook gaan om het indienen van een verzoek bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Vanaf dit moment is Smit Juridisch Advies uw belangenbehartiger en staan wij u bij totdat de schade is vergoed.
 
4. Nadere inventarisatie letsel en schade
Neemt de wederpartij uw zaak in behandeling? Wordt aansprakelijkheid erkend? Dan gaan wij nadere informatie inwinnen. U kunt hierbij denken aan het opvragen van medische informatie bij (para) medici. Tevens vragen wij u informatie te verstrekken over de schade en houden wij het herstel van uw letsel nauwlettend in de gaten. Als aansprakelijkheid wordt erkend, dan verzoeken wij de wederpartij om voorschotten uit te keren. Dit zijn betalingen, vooruitlopend op de definitieve schadeuitkering. Vooral als u beschikt over stukken waaruit de schade blijkt, maakt dat het verkrijgen van een voorschot makkelijker.
 
5. Afwikkeling van de zaak
Bent u hersteld of is er sprake van een – zogenaamde – medische eindsituatie, dan zullen wij overgaan tot afronding van uw zaak. Wij zullen uw schade definitief berekenen en hierover met de wederpartij in overleg treden. Gebruikelijk is dat de zaak door middel van een vaststellingsovereenkomst wordt afgewikkeld. Hierin komt onder andere de definitieve schadevergoeding te staan. Is het niet mogelijk om met de wederpartij tot overeenstemming te komen? Dan zal met u worden gekeken naar de mogelijkheden. Misschien dat een procedure bij de rechter haalbaar is.
 
6. Nazorg
Ook als uw zaak is afgewikkeld denken wij met u mee. Bijvoorbeeld als een deel van uw schadevergoeding is bedoeld voor de toekomst. Dan kunnen wij u voorzien van deskundig financieel advies.
 
Tot slot
Meer weten over onze aanpak? Maak geheel vrijblijvend kennis met ons, bijvoorbeeld tijdens ons gratis juridisch spreekuur!