zandloper

Word ik aan het lijntje gehouden?

Smit Juridisch Advies bestaat volgend jaar 10 jaar en in al die jaren hebben wij honderden zaken succesvol afgerond. De weg naar een succesvolle afronding gaat echter niet altijd over rozen. Vaak kent een letselschadezaak vele hobbels en wordt het geduld op de proef gesteld. Regelmatig geeft dan ook een cliënt aan ons aan dat hij of zij het erg lang vindt duren. Ze voelen zich aan het lijntje gehouden en zijn gefrustreerd geraakt. Wij begrijpen dat maar al te goed, want als je bijvoorbeeld meer dan een jaar moet wachten op de erkenning van de aansprakelijkheid, dan is dat (te) lang. Valt hier iets aan te doen? Kun je de verzekeraar hierop aanspreken?
 
Gedragscode Behandeling Letselschade
In 2006 is de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) opgesteld. In deze gedragscode staan afspraken vastgelegd over de afhandeling van letselschadeschadezaken. In deze gedragscode staan ook een aantal afspraken over termijnen. Bijvoorbeeld dat binnen drie maanden na ontvangst van een aansprakelijkstelling de verzekeraar een standpunt moet innemen over de aansprakelijkheid. En dat een verzekeraar aan het slachtoffer de schade binnen 14 dagen uitkeert als die schade wordt erkend.
 
Helaas worden de bovengenoemde termijnen lang niet altijd gehaald. Meestal met een goede reden, bijvoorbeeld omdat er nog een onderzoek naar de aansprakelijkheid loopt en dat er nog getuigen moeten worden gehoord. Maar niet altijd is er een goede reden. En dan?
 
Geen sanctiemogelijkheden
Helaas kent de Gedragscode Behandeling Letselschade geen sanctiemogelijkheden als een gedragsregel wordt overschreden. En er is geen Tuchtraad waar je met een klacht naartoe kan. Je kunt alleen klagen bij de verzekeraar of naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverleners (Kifid) stappen, maar je zult hierdoor niet sneller een betaling van de schade ontvangen.
 
Kan de stap naar de rechter de zaak bespoedigen? Nee, helaas niet. Dan gaat er een rechter naar de zaak kijken, die vaak al overbelast is. Zij hebben het vaak nog drukker dan verzekeraars. U komt dan van de regen in de drup als het gaat om een snelle afhandeling van uw zaak. Bovendien kleven er vaak (financiële) risico’s aan een procedure bij de rechter. Dus naar de rechter stappen is in de meeste gevallen geen optie. Maar wat dan wel?
 
Extra smartengeld door vertraging verzekeraar
Een goed voorbeeld van een zaak waarin de afhandeling bijzonder stroperig verliep is in een zaak waarin een boer al 20 jaar wachtte op afhandeling van zijn letselschadezaak bij de verzekeraar. De boer, zijn vrouw en zijn moeder worden in 1999 slachtoffer van een verkeersongeval, nadat zij vanachter zijn aangereden door een verzekerde van Aegon. De vrouw breekt een nekwervel en stelt Aegon aansprakelijk. De aansprakelijkheid wordt erkend en er wordt in 2005 ruim € 135.000,- aan schadevergoeding betaald.
 
Pas in 2002 stelt de man Aegon aansprakelijk voor zijn (letsel)schade. De man liep door het ongeval een whiplash op. Tijdens zijn behandelingen liep de verandering van zijn boerderij tot zorgboerderij met horeca niet goed. Dit bracht hem in financiële problemen. Er volgde sindsdien een jarenlang strijd over de afhandeling van zijn zaak. Op 11 december 2018 heeft het Hof Arnhem Leeuwarden € 10.000,- extra smartengeld opgelegd (ECLI:NL:GHARL:2018:10759) vanwege de trage schadeafhandeling door Aegon.
 
CDA, PvdA en SP willen boetes en dwangsommen voor niet naleven van de GBL
De Kamerleden Madeleine van Toorenburg (CDA), Attje Kuiken (PvdA) en Michiel van Nispen (SP) vinden dat er verandering moet komen. Zij stellen dat verzekeraars de gedragsregels voor de afhandeling van letselschades stelselmatig aan hun laars lappen, mede omdat er geen sancties staan op overtreding. Zij hebben dan ook tijdens de uitzending van RADAR op 18 november 2019 een notitie overhandigd. In deze notitie geven zij aan dat op het niet naleven van de GBL een sanctie moet komen te staan. Bijvoorbeeld een boete, of een dwangsom voor iedere dag dat niet aan de regels wordt voldaan. Let wel, ook als de belangenbehartiger zich niet aan de GBL houdt, moet deze met een sanctie kunnen worden geconfronteerd.
 
Ook zien de drie Kamerleden graag dat er een nieuwe tuchtraad wordt ingesteld. Het Kifid is volgens hen geen oplossing, omdat zij de schadeafwikkeling niet kunnen bespoedigen en de geschillencommissie ook geen sancties oplegt.
 
Het Verbond van Verzekeraars wil een stelsel met een directe verzekering
Het Verbond van Verzekeraars heeft gereageerd op de notitie van de drie Kamerleden (lees de reactie van het Verbond van Verzekeraars hier). Het Verbond erkent de problemen in het huidige stelsel. Wat de verzekeraars betreft zou er daarom een nieuw systeem moeten komen met een directe verzekering en standaardisering van letsel. Dan kan een slachtoffer zich tot zijn eigen verzekeraar wenden en is er sneller duidelijkheid over de hoogte van de vergoeding.
 
Wat ons betreft is een directe verzekering niet de oplossing. Want hoewel dit in bepaalde zaken tot minder discussie zal leiden, kan dit erg nadelig uitpakken voor het slachtoffer. Waar bijvoorbeeld veel discussie in is, zijn whiplashzaken. Bij een directe verzekering ligt het in de lijn der verwachting dat een schadevergoeding voor whiplash in de polis wordt beperkt of uitgesloten. Dan is het einde discussie voor het slachtoffer. Daarnaast kunnen verzekeraars bepaalde schadeposten via de polisvoorwaarden beperken of uitsluiten, waardoor slachtoffers ten opzichte van de huidige situatie beduidend minder rechten hebben. Nu wordt bijvoorbeeld al in bepaalde polissen van de SVI verzekering (Schadeverzekering Inzittenden) de vergoeding van de juridische kosten beperkt, terwijl ook dan u juridische hulp nodig hebt.
 
Al met al scharen wij ons achter de reactie van de NLE van 21 november 2019, waarin zij duidelijk uitleggen waarom een directe verzekering alles behalve een goede oplossing is. Maar sancties en een tuchtraad zouden dat – als het aan ons ligt – wel kunnen zijn.
 
Tot slot
Heeft u te maken met een trage afhandeling van uw letselschadezaak en wilt u weten wat daar nu al aan gedaan kan worden? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Gerelateerde posts